Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu

eu rozvoj_venkova llb

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zabezpečuje pro Město Lázně Bohdaneč realizaci kurzů a exkurzí v rámci projektu "Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu" v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření III.3.1 "Vzdělávání a informace":

Téma Obsahová náplň
Psychologie a jednání s lidmi v cestovním ruchu Druhy komunikace, komunikační bariéry; Interaktivita, asertivita, sociální percepce
Anglický jazyk pro cestovní ruch Slovní zásoba, gramatika a konverzace důležitá pro CR
Geografie v cestovním ruchu CR v Evropě, v ČR a v regionu
Historie lázeňství Vznik lázeňství – 1. lázně,
Léčebné metody; Rozvoj lázeňství, současnost
Využití informačních technologií v cestovním ruchu Princip vyhledávání; Definování vyhledávacích požadavků; Nástroje pro zpracování informací; shrnutí, cvičení
Tvorba prezentací pro cestovní ruch za pomocí IT Příprava podkladů;
Strukturování;
Vytvoření prezentace;
Shrnutí, cvičení
Management a marketing v cestovním ruchu Základní pojmy, marketingový mix, trh;
Komunikační mix, komunikace
Management malých podniků v oblasti cestovního ruchu Plánování, organizování, rozhodování, manažerská práce
Podnikání v cestovním ruchu Podnikatelský plán;
Hospodaření, personalistika
Právní formy podnikání v cestovním ruchu Základní pojmy, podnikání FO a PO
Financování cestovního ruchu z fondů EU Strukturální fondy, operační programy, možnosti financování
Prolínání kultur a etnik v cestovním ruchu Pojem kultura, dimenze kultury, prevence konfliktů a nedorozumění
Exkurze – program viz níže Exkurze – ukázky praxe v cestovním ruchu – různé typy cestovního ruchu

Služby jsou poskytovány v rozsahu

Doba realizace vzdělávacích služeb

Zahájení: březen 2009
Ukončení: do konce března 2010 (dle dohody se zadavatelem)

Pozn: Realizace zakázky se řídí Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, Opatření III.3.1 "Vzdělávání a informace"

Program a obecné informace k exkurzi

První den
Liberec
Lidové sady, prohlídka vyhlídkové věže a okolí (35 m vysoká vyhlídková věž, otevřená celoročně)
IQ Park Babylon, návštěva infocentra, prezentace nabídky Centra pro cestovní ruch, prohlídka IQ Parku
Lázně Libverda
večerní workshop s účastníky exkurze, seznámení, předání zkušeností v oblasti cestovního ruchu, diskuse k prohlídce IQ Parku
Druhý den
Frýdlant
Skupinová prohlídka hradu s výkladem zaměřeným na problematiku cestovního ruchu.
Skupinová prohlídka města: infocentrum (nabídka ubytování, stravování, kulturních zařízení, akcí sportovních zařízení, akcí turistiky, atd.); muzeum, budova radnice, historické jádro města, vyhlídková věž
Jindřichovice pod Smrkem
Ukázka ekovesničky s větrným mlýnem (uvnitř výstava větrných mlýnů, čerpadel v ČR), ukázka agroturistiky
Lázně Libverda

Prohlídka města s průvodcem (okruh po městě):

  • Rekonstruovaný lovecký zámeček (penzion Frýdlant) v lázeňském parku
  • Nový dům z r. 1986 – zahájil novou výstavbu lázní
  • Lázeňský dům Ostrava – novorenesanční objekt z r. 1914
  • Areál lázeňské kolonády (památka chráněná státem) - 19. stol. – zřídla (pavilon Kristiánova zřídla, 20tá léta 20. stol., pavilon Eduardova zřídla, 1. pol. 19.stol.. pavilon Mariina zřídla – 18.stol.klasicistní stavba s nejstarším minerálním pramenem, gloriet hudebního pavilonu, ředitelství lázní
  • Zámeček s Clam-Gallasovým erbem a lázeňský dům - -Vodoléčba, r. 1800, empírová stavba
  • Návštěva infocentra v Novém domě
Večerní workshop s účastníky exkurze (beseda s provozovatelem pensionu Protěž)
Třetí den
Hejnice
Chrám Navštívení Panny Marie, katakomby - poutní místo - ukázka církevní turistiky;
Františkánský klášter s prostory pro konference (Mezinárodní centrum duchovní obnovy MCDO) - ukázka konferenční turistiky; Prohlídka s průvodcem MCDO
Raspenava
Pension "Selský dvůr" - ukázka agroturistiky
Heřmanice
SPIDER GLASS - sklářský atelier, výroba šperků, užité sklo, monumentální objekty - exkurze do provozu, vzorkovny a prodejny
Mníšek
Vodní přehrada Fojtecká (Mníšecká) - ukázka technické památky kombinované s rekreací
Návštěva vojenského opevnění z Československa ze 30-tých let; ukázka řopíku; cestovní ruch zaměřený na meziválečnou a válečnou historii

Fotogalerie

Prohlédněte si fotogalerii.