Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace  

Projekty a akce

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. se podílí na řadě projektů a akcí:

>> 20.1.2012
Podílíme se na projektu "Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let".

>> 1.7.2011
Realizujeme projekt "Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů".

>> 4.2.2011
Podílíme se na realizaci regionálního projektu "Věda a technika na dvorech škol".

>> 27.10.2010
Dne 4. listopadu 2010 se bude v aule Arnošta z Pardubic konat konference "Animace - nová výuková metoda pro školy".

>> 30.9.2009
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. realizoval exkurzi v rámci projektu "Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu". Prohlédněte si fotogalerii.

>> 22.8.2009 Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež
Dne 21. května 2009 se konala konference, která uzavřela a zhodnotila 2. ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který proběhl od září 2008 do dubna 2009.

>> 22.8.2009
Přehled realizace projektu Animace.

>> 22.8.2009 Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zabezpečuje pro Město Lázně Bohdaneč realizaci kurzů a exkurzí v rámci projektu "Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu" v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření III.3.1 "Vzdělávání a informace"

>> 26.5.2009 Výsledky krajského kola FVTP 2008
Krajské kolo soutěže Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež 2008 proběhlo ve dnech 24. a 25.3.2009 v Domě techniky v Pardubicích. Prohlédněte si výsledkovou listinu.

>> 24.3.2009 Tisková zpráva
V prostorách Domu techniky v Pardubicích krajské kolo soutěže "Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji". Přečtěte si tiskovou zprávu.

>> 19.1.2009 Projekt Animace – nová výuková metoda pro školy
IRER získal dotaci na realizaci projektu Animace - nová výuková metoda pro školy. Cílem projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení vzdělávacího programu, který přinese cílové skupině pedagogičtí pracovníci osvojení inovativní výukové metody, která podporuje rozvoj kreativního myšlení, mezioborové vazby s environmentálními prvky, program dále rozvíjí komunikační schopnosti a zručnost.

>> 12.9.2008 Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež 2008
Druhý ročník festivalu je realizován jako součást programu vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji a je určen žákům druhé stupně základních škol a studentům středních škol.

>> 1.7.2006 Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež 2007
Cílem je získat zájem dětí a mládeže pracovat na vědeckých a technických projektech, učit je smysluplně využívat volný čas, osvojit si základy metodologie vědecké práce a systematicky pracovat při řešení problémů, vyhledávat a rozvíjet nadějné talenty, propojit školu s praxí.

>> 1.7.2006 Rozvoj distančních prvků vzdělávání
Základním cílem projektu je podpořit rozvoj kombinované formy studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice s akcentem na distanční prvky v elektronické podobě.

>> 25.1.2006 Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Na základě těchto výzkumů poptávky a nabídky bude zpracována komplexní analýza rozvoje a potřeb dalšího profesního vzdělávání.