Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež - 2. ročník

Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež

Dne 21. května 2009 se konala konference, která uzavřela a zhodnotila 2. ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který proběhl od září 2008 do dubna 2009.

Národní kolo

V konkurenci 28 projektů z celé republiky se v národního finále soutěže AMAVET dne 9.4.2009 umístili soutěžící z Pardubického kraje takto:

2. místo
Patrik Čermák s projektem Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace s právem účasti na INTEL ISEF 2010 v USA

5. místo
Monika Svědirohová s projektem Kybernetické vozítko s právem účasti na ESI 2009 v Tunisu

8. místo
Petra Landfeldová a Alžběta Skálková s projektem Fytoremediace

9. místo
Marek Votroubek, Jan Král, Petr Bubeníček a Filip Naiser s projektem The EiMSA Robot

10. místo
Jan Hubík a Lukáš Fajt s projektem CZELTA na Gymnáziu Pardubice Dašická

Zvláštní ceny získali:

The 2009 Regional Ricoh Sustainable Development Award
Monika Kratochvílová a Lukáš Kozubík s projektem Odstranění radonu z vody pocházející z malých vodních zdrojů

Je to opravdu velký úspěch, ze kterého máme všichni radost.

Své vítěze si zvolila i Univerzita Pardubice a některé firmy (Prokop Invest,a.s. a International Power,a.s.), které předaly soutěžícím ceny. Univerzita Pardubice (více zde)

Výsledková listina krajského kola

Krajské kolo proběhlo ve dnech 24. a 25. března 2009 v Domě techniky v Pardubicích. Prohlédněte si výsledkovou listinu a tiskovou zprávu.

Okrsková kola

Ve dnech 4. a 5. února 2009 proběhla okrsková kola soutěže. Okrsková kola proběhla v Pardubicích, ZŠ Polabiny 3 (pro projekty kategorie základních škol okresu Pardubice) a v prostorách gymnázia v Ústí nad Orlicí (pro projekty kategorie základních škol okresů Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Z okrskového kola je dostupná výsledková listina a tisková zpráva.

Harmonogram soutěžního dne

8:30 - 9:30 registrace soutěžících a instalace soutěžních panelů
9:00 - 9:30 vysvětlení (proškolení hodnotitelů) a ustanovení komise
9:30 - 9:45 zahájení
9:45 - 10:30 představení soutěže
10:30 - 10:35 organizační pokyny
10:35 - 10:40 pozdrav zástupce Univerzity Pardubice
10:40 - 14:15 hodnotitelé se seznamují s projekty a zasedání komise
14:15 - 14:45 vyhlášení soutěže a předání cen
14:45 - 15:15 zhodnocení soutěže, ukončení
15:15 - 15:45 vyklizení prostor

Krajské kolo

Krajské kolo proběhne ve dnech 24. až 25. března 2009. Podrobnější informace budou doplněny do začátku března.

Další informace


Institut rozvoje evropských regionů se jako spoluorganizátor podílí na realizaci druhého ročníku Festivalu vědeckých a technických projektů pro děti a mládež.

Projekt realizuje Pardubický kraj pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, gestorkou projektu je Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost.

Motto: Učíme se vědě tím, že ji děláme

Druhý ročník festivalu je realizován jako součást "Programu vytváření a rozvíjení zájmů dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji" a je určen žákům 2. stupňů základních škol a žáků středních škol.

Období konání:

Průběh:

Organizátoři:

Call centrum:

Přihlášky:

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím elektronické registrace.