Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Soutěž „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“

V měsících únoru a březnu proběhla okrsková kola a krajské kolo 1. ročníku soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“.

Vyhlašovatelem byl Pardubický kraj, gestorem Mgr. Bc. Jana Smetanová, radní Pardubického kraje.

Organizátorem soutěže byl Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s., dceřiná společnost Univerzity Pardubice a statutárního města Pardubice.

V této soutěži poprvé v České republice soutěží vedle žáků středních škol i žáci od 6. tříd základních škol. Akce byla vyvrcholením „Programu na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory“, který byl zahájen v roce 2007. Program financuje Pardubický kraj, firma Iveco – Czech Republic a stavební společnost Bauset a. s.

Soutěž byla vyhlášena v rámci konference v září 2007. Po té následovaly semináře pro lektory, kde byla prezentována metodika realizace projektu. Soutěž byla medializována v regionálním tisku, letáky v MHD, atd. Ředitelé škol byli seznámeni s akcí při svém setkání na podzim 2007.

Během října – listopadu bylo zaregistrováno prvotními přihláškami 148 soutěžních projektů z celého Pardubického kraje. Soutěžili jednotlivci i projektové týmy.

Soutěž byla ukončena v únoru okrskovými koly pro základní školy. 26. 2. se konalo okrskové kolo v Pardubicích, hostitelskou školou byla ZŠ Polabiny III. Dne 27. 2. proběhlo okrskové kolo v Chrudimi pro ZŠ z býv. okresů Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Zde hostila soutěž ZŠ Dr. J. Malíka. Oběma školám patří dík za podporu soutěže a výborné zázemí, které vytvořily.

Skutečným vyvrcholením soutěže bylo krajské kolo konané ve dnech 11. – 12. 3. v Domě techniky v Pardubicích. Akci zahájila Mgr. Bc. Jana Smetanová, radní Pardubického kraje, soutěž pozdravila i radní Marie Málková, za Univerzitu Pardubice soutěžící pozdravil prorektor doc. Ing. Milan Graja, CSc. Byli zde rovněž účastni zástupci několika firem. Na závěr předával diplomy vítězům hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman.

V krajském kole soutěžilo 68 projektů ve dvou kategoriích – ZŠ a SŠ z oblasti chemie, fyziky, biologie, historie, politologie, mechaniky, medicíny a dalších oblastí. Zpracovatelé projektů představili nejen grafické zpracování projektů, ale také museli umět svoji práci ústně obhájit před odbornou hodnotitelskou komisí.

Odborná komise, složená ze zástupců firem, Univerzity Pardubice, ředitelů a učitelů středních škol, vybrala vítěze ve dvou kategoriích. Okrskového kola se účastnila za Univerzitu Pardubice jako hodnotitel doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., krajského kola doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

V kategorii základních škol získala 1. místo Klára Scholleová s projektem „Interference“, 2. místo Josef Jodas s projektem „Sledování a dokumentace památky“ a  3. místo Kateřina Chybová s projektem „Barvení tkanin přírodními barvivy“.
Tito vítězové se zúčastní jako pozorovatelé národního kola Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže 5. a 6. května 2008.

Po všestranném posouzení projektů v kategorii středních škol zvítězil Michal Eliáš s projektem „Přímá číslicová syntéza – generátory průběhů“, druhé místo obsadili Jiří Slabý, Petr Šedivý a Petr Bouchner s projektem „Analýza směrů vysokoenergetického kosmického záření“ a třetí skončili Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král s projektem „DTM-FHR 7“.

Do národního kola Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, které se bude konat 5. a 6. května 2008 dále postupuje Pavlína Vobořilová s projektem „Vnitřní paraziti psů a koček jako potenciální původci onemocnění člověka“, Jakub Vojtěch s projektem „Válka v Libanonu v roce 2006 očima médií a obyvatel“, Petr Kunc, Lukáš Turnovec a Dominik Říha s projektem „Chemie“, Zdeněk Rejzek a Tomáš Střeleček s projektem „Kantoři nepropadejte panice aneb interaktivní výuka biologie“, Václav Nývlt s projektem „Nářezový plán“, Jan Šmíd s projektem „Panel pro provzdušňování a řízení čerpání domácí biologické čističky odpadních vod“, Jiří Kuřátko s projektem „GIRASOL – slunečnice reagující na dopad sluneční energie“, Soňa Boháčová a Ondřej Komárek „Optické a elektrické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti“, Jan Pěček s projektem „Meteorologická stanice“, Markéta Jeřábková s projektem „Mikroskopické pozorování živočišných preparátů“ a Lubomír Jelínek s projektem „Netradiční Kámen, Nůžky, Papír“.

Hlavní cenou pro řešitele projektů a vedoucí z řad učitelů je týdenní zájezd do Francie, který hradí firma Iveco Czech Republic. Dvacet žáků základních škol, sedm studentů středních škol a třináct vedoucích projektů navštíví od 25. května do 31. května špičková vědecká pracoviště i kulturní památky ve Francii.

„První ročník Festivalu se opravdu vydařil. Projekty měly vysokou úroveň zpracování a jejich řešitelé si velmi pěkně připravili i ústní prezentace. Komise proto měla velmi těžkou práci, když musela rozhodnout o těch, kteří stanou na stupních vítězů. Program znovu prokázal, že máme mnoho talentovaných dětí na základních i středních školách, které potřebují dostat svoji příležitost a možnost rozvinout svůj zájem a talent. Tento program, kdy pracují pod vedením odborníků z praxe, jim k tomu jistě napomůže. Po festivalu připravíme v červnu ještě závěrečnou konferenci a vyhlásíme další ročník, aby řešitelé měli dost času na práci na vlastních projektech. Podle ohlasu návštěvníků ale budeme určitě potřebovat větší prostor, aby se nám práce podařilo vystavit,“ uvedla krajská radní Mgr., Bc. Jana Smetanová, která je gestorkou Programu na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory.

Na pořadatelské práci se v okrskových a krajských kolech kromě zástupců Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s. podíleli i pracovníci ITP HK ČR a ITP ÚP v Pardubicích. Ti rovněž zorganizovali exkurze žáků ze škol na výstavu soutěžních prací krajského kola soutěže.

Organizátoři akce Pardubický kraj a Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. vydají soutěže sborník projektů, kde budou anotace všech soutěžních projektů, přehled vítězů, zúčastněných škol a seznam hodnotitelů. Sborník bude prezentován i na závěrečné konferenci, kterou bude Pardubický kraj a Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. realizovat dne 5. června 2008.

Ing. arch. Iva Svobodová
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

Podívejte se i na rozsáhlou fotogalerii.