Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. od 1. ledna 2012 realizuje jako partner část projektu „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044, financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Obsah je zaměřen na prohloubení zájmu žáků a žákyň 6. až 9. tříd ZŠ a nižších stupňů osmiletých gymnázií o přírodovědné předměty, zvýšení kvality počátečního vzdělávání 11 až 15 letých žáků v přírodovědných předmětech a posílení praktické a laboratorní výuky, která je v současné době nedostatečná.

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. má na starosti část věnovanou chemii. Spolupracuje zde s pracovníky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vedení fakulty projektu vyslovilo podporu.

Během realizace projektu bude proškoleno 400 učitelů v práci se třemi nově vzniklými metodikami a cca 6000 žáků a žákyň bude zasvěceno do metody bádání.

V rámci řešení Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zajistí vytvoření 60 minutového filmového metodického dokumentu, jako názorného doplněku všech třech nově vzniklých metodik.

Nové metodiky budou pilotně ověřeny v reálné výuce na 20 základních školách a nižších stupních 8 letých gymnáziích.

Žákům a žákyním budou také představeny úspěšné vědecké osobnosti jako osoby, které přestože svoji práci vykonávají s vysokým pracovním nasazením, mají také své koníčky, rodiny a sny. Pro potřeby informační a diskuzní bude vytvořen a provozován portál Čtyřlístek (později bude rozšířen o zeměpis).

Projekt bude realizován v Pardubickém, Ústeckém, Libereckém, Plzeňském a Jihočeském kraji. Příjemcem dotace a řídícím článkem je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Liberec. Partnery v projektu jsou, kromě Institut rozvoje evropských regionů Pardubice, dále Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání České Budějovice, Asociace institucí a odborníků transferu znalostí Praha, a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Praha.

Doba realizace: 2 roky