Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. realizuje od 1. července 2011 projekt „Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů“.

Projekt řeší Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. spolu s partnerem Univerzitou Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky.

Projekt je financovaný z prostředků ESF EU a rozpočtu ČR, OP VK, v rámci globálního grantového schématu Pardubického kraje.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti výuky algoritmizace, programování a modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a ovládání programovatelných robotů.

V průběhu roku 2012 budou nabízeny a realizovány odborné kurzy pro pedagogy základních a středních škol v Pardubickém kraji.

Nabídka kurzů: