Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Tisková zpráva o průběhu závěrečného semináře

Další profesní vzdělávání

Dne 2. května 2007 v Domě techniky Pardubice proběhl závěrečný seminář k projektu "Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji" za přítomnosti členky rady Pardubického kraje, paní Mgr. Jany Smetanové, zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, Mgr. Terezy Hácové a paní Jany Novákové a dalších zájemců z řad odborné veřejnosti.

Cíl a zaměření semináře

Pracovní tým složený se zástupců řešitele Institutu rozvoje evropských regionů,o.p.s. a partnera Univerzity Pardubice seznámil účastníky semináře s výsledky výzkumného projektu.

Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. hovořil o zkušenostech ze zemí Evropské unie, Ing. arch. Iva Svobodová navázala informací o stavu dalšího vzdělávání v České republice, o dokumentech, které se touto problematikou zabývají a o možných zdrojích financí.

S dalším příspěvkem vystoupil Ing. Petr Urbanec, který hovořil o dokumentech na úrovni Pardubického kraje, o situaci na trhu práce a o vývoji kvalifikační a věkové struktury v Pardubickém kraji. Podklady k těmto příspěvkům byly dodány Ing. Hanou Procházkovou.

Následovala prezentace výsledků analýz potřeb dalšího profesního vzdělávání v podnicích Pardubického kraje a nabídky ze strany vzdělávacích institucí Pardubického kraje, ukončená popisem celkového stavu dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Výsledky prezentoval doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. Po něm vystoupil doc. Ing. Antonín Malach, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně se srovnáním výsledků tohoto projektu s obdobným projektem řešeným pro Jihomoravský kraj.

Na závěr vystoupil ředitel krajské pobočky CzechInvest v Pardubicích Ing. Tomáš Vaníček s prezentací dvou projektů realizovaných v Pardubickém kraji a financovaných z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím CzechInvest, které byly zaměřeny na vznik vzdělávacích center.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Pardubického kraje.

Přehled příspěvků

(336 kB) Význam profesního vzdělávání pracovníků veřejné správy a soukromého sektoru
(prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.)
(382 kB) Národní souvislosti dalšího profesního vzdělávání
(Ing. arch. Iva Svobodová)
(348 kB) Závěry analýzy, návrhy a doporučení
(Ing. arch Iva Svobodová)
(577 kB) Politika zaměstnanosti v Pardubickém kraji
(Ing. Hana Procházková, Ing. Petr Urbanec)
(427 kB) Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu dalšího profesního vzdělávání
(Ing. Hana Procházková, Ing. Petr Urbanec)
(437 kB) Výsledky analýzy kvalifikační a věkové struktury v Pardubickém kraji
(Ing. Hana Procházková, Ing. Petr Urbanec)
(467 kB) Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji (doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.)
(495 kB) Výsledky výzkumu ve vzdělávacích institucích
(doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.)
(5 898 kB) Příklady úspěšných projektů z oblasti RLZ v Pardubickém kraji (Ing. Tomáš Vaníček)