Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace  

Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Dne 21. května 2009 se konala konference, která uzavřela a zhodnotila 2. ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který proběhl od září 2008 do dubna 2009. Akce probíhala v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky zastupitelstva Pardubického kraje.

Pardubický kraj je pilotním krajem, kde se v České republice koná již druhý rokem soutěž technických a vědeckých projektů pro děti ze základních škol. Tuto akci financuje Pardubický kraj a sponzoři.

Cílem konference bylo seznámení účastníků s průběhem soutěže a s vítěznými projekty. Na konferenci byl rovněž vyhlášen 3. ročník soutěže.

Termín konání: dne 21.5.2009
Čas zahájení: 14:00
Místo konání: Univerzita Pardubice, univerzitní aula

Za přípravný výbor:

Program konference

Zahájení
Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka zastupitelstva Pardubického kraje
Vystoupení hostů
Ing. Jana Pernicová, členka rady Pardubického kraje
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice
Ing. Roman Sodomka, ředitel Krajské Hospodářské komory
Ing. Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce v Pardubicích
Festival v číslech a faktech
Ing. arch. Iva Svobodová, Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
Krajský program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji na léta 2009 - 2012
Ing. Stanislav Medřický, CSc., AMAVET
Přestávka - prezentace projektů
Hodnocení Festivalu z pohledu člena hodnotitelské komise
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., Univerzita Pardubice
Hodnocení Festivalu z pohledu člena vedoucího projektu
Mgr. Daniela Pecková, ZŠ Polabiny 3, Npr. Eliáše, Pardubice
Diskuse
Vyhlášení 3. ročníku soutěže v rámci Krajského programu vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji
Závěr

Sponzoři 2. ročníku soutěže

sponzori