Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace  

Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která uzavře a zhodnotí 1.ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který proběhl od září 2007 do března 2008. Akce probíhala v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky rady Pardubického kraje.

Pardubický kraj je pilotním krajem, kde se poprvé v České republice konala soutěž technických a vědeckých projektů i pro děti ze základních škol.

Cílem konference je seznámení účastníků s průběhem soutěže a s vítěznými projekty. Na konferenci bude rovněž vyhlášen 2. ročník soutěže.

Termín konání: dne 5.6.2008
Čas zahájení: 13.30
Místo konání: Dům techniky v Pardubicích, konferenční sál

V případě Vašeho zájmu o účast, prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu: Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo mailem na adresu: iva.svobodova@upce.cz do 30.května 2008

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za přípravný výbor:

Program konference

13:00 13:30 Prezence účastníků
13:30 13:35 Zahájení
13:35 13:45 Pozdrav hostů
(Univerzita Pardubice a zástupci sponzorů soutěže)
13:45 13:55 Program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji, 1.ročník soutěže FVTDM – Mgr. Bc. Jana Smetanová
13:55 14:15 princip soutěže, metodika, cíle – AMAVET, Ing. Stanislav Medřický, CSc.
14:15 14:25 Jak se soutěž rodila – Ing. arch. Iva Svobodová, Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
14:25 14:45 přestávka - občerstvení
14:45 15:45 Představení vítězných projektů z kategorií ZŠ, SŠ - soutěžící, lektoři
15:45 15:55 Cesta do Francie – účastníci
15:55 16:05 Zhodnocení 1. ročníku soutěže – Ing. Stanislav Medřický, CSc.
16:05 16:15 Vyhlášení 2. ročníku soutěže – Mgr. Bc. Jana Smetanová
16:15 16:45 Diskuse, dotazy
16:45   Závěr konference