IRER (nové logo)  
Aktuality
O Institutu
Kontakty
Facebook
Vzdělávání
Konference
Projekty a akce
ESF
Animace

Události (do srpna 2012)

>> 4.8.2012
IRER rozjíždí nové webové stránky.

>> 20.1.2012
Podílíme se na projektu "Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let".

>> 20.12.2011
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. připravil pro zájemce další běh kurzu "Základy práce s tabulkovým procesorem". Zájemci mohou vyplnit webovou přihlášku.

>> 7.9.2011
Chcete studovat na vysoké škole přírodovědného zaměření? Chcete se dobře připravit na přijímací zkoušky? Zajímá vás biologie, biochemie a chemie? IRER pro vás připravil přípravný kurz.

>> 1.7.2011
Realizujeme projekt "Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů".

>> 28.3.2011
V rámci kurzu statistické metody v ekonomii bude pro výuku využíván program UNISTAT.

>> 25.2.2011
Brzy bude otevřen kurz statistických metod v ekonomii, který bude probíhat ve dnech 16.4.2011, 21.5.2011 a 28.5.2011. Zájemci mohou vyplnit webovou přihlášku.

>> 4.2.2011
Podílíme se na realizaci regionálního projektu "Věda a technika na dvorech škol".

>> 2.2.2011
Nabízíme zájemcům kurz statistiky, který bude probíhat ve dnech 26.3.2011, 23.4.2011 a 14.5.2011. Zájemci mohou vyplnit webovou přihlášku.

>> 3.12.2010
V týdnu od 13. do 16. prosince 2010 se bude konat na školách ve vybraných městech Pardubického kraje popularizační aktivity zaměřené na podporu zájmu dětí a mládeže o technické a přírodovědné obory. Na této akci se podílíme.

>> 27.10.2010
Dne 4. listopadu 2010 se bude v aule Arnošta z Pardubic konat konference "Animace - nová výuková metoda pro školy".

>> 7.10.2010
V kurzu "Základy Excelu" je ještě několik volných míst. Kurzy budou zahájeny 25. října 2010 (a budou pokračovat 1.11., 8.11., 15.11. a 22.11.)

>> 21.7.2010
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. nabízí kurz Pravděpodobnost. Zájemci mohou vyplnit webovou přihlášku.

>> 21.7.2010
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. připravil pro zájemce další běh kurzu "Základy práce s tabulkovým procesorem". Zájemci mohou vyplnit webovou přihlášku.

>> 6.9.2010
Získali jsme akreditaci MŠMT (další vzdělávání pedagogických pracovníků) podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

>> 2.9.2010
Institut rozvoje evropských regionů nyní najdete i na komunitní síti Facebook.

>> 1.9.2010
Kurz "Základy práce s tabulkovým procesorem" je již plně obsazen. Během zimního semestru však plánujeme další běhy tohto kurzu. Zájemci tedy mohou dále posílat přihlášky. Další informace budeme zveřejňovat průběžně.

>> 1.7.2010
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. připravil pro zájemce kurz "Základy práce s tabulkovým procesorem".

>> 18.6.2010
Správní rada Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s. schválila výroční zprávu za rok 2009.

>> 2.3.2010
Prosím zaznamenejte si změnu termínů kurzu statistiky. Místo nerealizovaných termínů 26.2.2010 a 27.2.2010 bude výuka probíhat ve dnech 9.4.2010 a 10.4.2010.

>> 11.2.2010
Již jsou známy konkrétní termíny pro kurz "Statistické metody v ekonomii". Poznamenejte si. Kurzy budou probíhat od 8:30 do 13:00 ve dnech:

Detailní informace o obsahu kurzu naleznete v katalogu kurzů.

>> 25.1.2010
IRER Vám nabízí kurz "Statistické metody v ekonomii" (vhodné pro studenty magisterského stupně studia). Termíny budou upřesněny v nejbližších dnech. Bude se jednat o soboty. Kurz povede akademický pracovník FES a bude probíhat v penzionu Staré Časy v Pardubicích. Přihlášky můžete podávat již nyní.

>> 6.1.2010
IRER Vám nabízí kurz statistiky, který bude probíhat 19., 20., 26. a 27. února 2010. Kurz povede doc. PeadDr. Jana Kubanová, CSc. a bude probíhat v příjemném prostředí penzionu Staré Časy v Pardubicích. Podívejte si na další informace.

>> 13.11.2009
Pro rok 2009 je přijímání přihlášek pro kurz "pravděpodobnost" ukončeno.

>> 16.10.2009 Změna termínu zahájení kurzů
U kurzů "pravděpodobnost" je zahájení stanoveno na 7.11.2009.
U kurzů "obchodní angličtina" je zahájení posunuto na 11.11.2009.
Veškeré aktuální termíny naleznete v katalogu vzdělávacích kurzů.

>> 30.9.2009
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. realizoval exkurzi v rámci projektu "Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu". Prohlédněte si fotogalerii.

>> 30.9.2009
Prohlédněte si aktualizovanou nabídku vzdělávacích kurzů včetně termínů konání.

>> 22.8.2009 Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež
Dne 21. května 2009 se konala konference, která uzavřela a zhodnotila 2. ročník soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který proběhl od září 2008 do dubna 2009.

>> 22.8.2009
Přehled realizace projektu Animace.

>> 22.8.2009 Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zabezpečuje pro Město Lázně Bohdaneč realizaci kurzů a exkurzí v rámci projektu "Lázně Bohdaneč - teorie a praxe v cestovním ruchu" v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření III.3.1 "Vzdělávání a informace"

>> 29.6.2009
Připravili jsme pro vás novou nabídku vzdělávacích kurzů.

>> 29.6.2009
Kurz "Základy práce s tabulkovým procesorem" je již obsazen, prosím neposílejte další přihlášky.

>> 29.6.2009
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. připravil pro zájemce kurz "Základy práce s tabulkovým procesorem".

>> 26.5.2009 Výsledky krajského kola FVTP 2008
Krajské kolo soutěže Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež 2008 proběhlo ve dnech 24. a 25.3.2009 v Domě techniky v Pardubicích. Prohlédněte si výsledkovou listinu.

>> 24.3.2009 Tisková zpráva
V prostorách Domu techniky v Pardubicích krajské kolo soutěže "Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji". Přečtěte si tiskovou zprávu.

>> 17.2.2009
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. nabízí kurzy obchodní angličtiny.

>> 9.2.2009
Ve dnech 4. a 5. února 2009 proběhla okrsková kola soutěže "Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji". K dispozici je výsledková listina a tisková zpráva.

>> 9.2.2009
Ve dnech 30.9. až 2.10.2008 se Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zúčastnil konference "Hodnoty a perspektívy ochrany architektůry a urbanistických štruktůr 50-tých a 60-tých rokov 20. storočia".

>> 20.1.2009
Přihlaste se na kurzy statistiky. Již jsou vypsány termíny.

>> 19.1.2009 Projekt Animace – nová výuková metoda pro školy
IRER získal dotaci na realizaci projektu Animace - nová výuková metoda pro školy. Cílem projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení vzdělávacího programu, který přinese cílové skupině pedagogičtí pracovníci osvojení inovativní výukové metody, která podporuje rozvoj kreativního myšlení, mezioborové vazby s environmentálními prvky, program dále rozvíjí komunikační schopnosti a zručnost.

>> 19.1.2009
Ve dnech 4. a 5. února 2009 proběhnou okrsková kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Podívejte se na bližší informace.

>> 6.11.2008
Přihlaste se na kurzy pravděpodobnosti. Již jsou vypsány termíny.

>> 13.9.2008
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. nabízí studentům kurzy z předmětů matematika, základy účetnictví, pravděpodobnost a statistika.

>> 13.9.2008
Institut rozvoje evropských regionů se jako spoluorganizátor podílí na realizaci druhého ročníku Festivalu vědeckých a technických projektů pro děti a mládež.

>> 12.9.2008
Sborník ze závěrečné konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 2007 si můžete zdarma stáhnout.

>> 30.5.2008 Závěrečná konference Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež
Institut rozvoje evropských regionů, AMAVET a Pardubický kraj vás zve na závěrečnou konferenci Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, která se bude konat 5.6.2008 v Pardubicích.

>> 15.4.2008
V krátkém článku vám přinášíme shrnutí všeho podstatného, co se na událo na Festivalu vědeckých a technických projektů pro děti a mládež včetně pestré fotogalerie.

>> 17.9.2007
Institut se podílel na realizaci mezinárodní konference na podporu technického vzdělávání. Konference se uskutečnila dne 17.9.2007 a zahájila projekt Pardubického kraje zaměřený na zvyšování zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku.