Základy programování s využitím jazyka Java

MS Windows, Java JDK, NetBeans, Eclipse

Kurz je zaměřen na základní seznámení se základy programování v objektově orientovaném jazyce Java. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi programování ve vyšším programovacím jazyce Java.

Rozsah kurzu: 32 hodin

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: Vstupním předkladem je znalost obsluhy operačního systému, výhodou je znalost problematiky algoritmizace.

Získané znalosti po absolvování kurzu: Absolvent kurzu je schopen zapsat menší program ve vyšším programovacím jazyce Java. Absolvent dále získá: základní přehled o diagramu tříd v jazyce UML, přehled o základech jednotkového testování programů, základní přehled o možnostech využití systému pro správu verzí – zejména systému SVN.

Obsah:

  • Základní pojmy z oblasti programování
  • Základní prvky jazyka Java
  • Úvod do objektové orientovaného programování
  • Zápis programů s využitím objektově orientovaného paradigmatu programování
  • Základy jednotkového testování s využitím frameworku JUnit
  • Základy systému SVN pro správu verzí

Lektor: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 250,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška