Základní obsluha MS Office 2010

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office. Mezi stěžejní programy patří textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel a MS PowerPoint. Pří výuce je vždy kladen důraz na praktické procvičení dané problematiky.

Rozsah kurzu: 24 hodin

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: Základní znalosti práce s počítačem.

Získané znalosti po absolvování kurzu: Absolvent kurz je schopen využívat základní a mírně pokročilé techniky vybraných produktů Microsoft Office.

Obsah:

 •  Popis prostředí aplikace Word
 •  Psaní a základní úpravy textu
 • Práce s dokumentem a okny pro více dokumentů
 • Základní vlastnosti textu
 • Úprava dokumentu před tiskem a tisk
 • Práce s vícestránkovým dokumentem
 • Popis prostředí aplikace Excel
 • Základy práce s tabulkami
 • Formátování buněk
 • Práce se soubory
 • Jednoduché výpočty
 • Grafy
 • Tisk
 • Popis prostředí aplikace PowerPoint
 • Práce s prezentací
 • Příprava snímků
 • Základní zobrazení prezentace
 • Vkládání objektů z jiných aplikací
 • Úprava vlastností snímku
 • Šablona a motiv prezentace
 • Příprava snímků k promítání
 • Promítání prezentace a komentáře
 • Tisk prezentace
 • Export a import
 • Praktické úlohy zaměřené na základní práci s oknem v aplikaci WORD, praktické úlohy na práci se záložkami
 • Praktické úlohy na práci s buňkami v aplikaci MS Excel, úlohy na práci s formátem buněk

Lektor: Ing. Jan Fikejz

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 4 450,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška