Vzdělávací kurzy pro lektory, pedagogy a žáky SPŠCh

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI

nstitut rozvoje evropských regionů, o.p.s., realizuje pro Střední průmyslovou školu chemickou Pardubice vzdělávací kurzy pro lektory, pedagogy a žáky této školy.

Jedná se o jednu z aktivit projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde je SPŠCh příjemcem dotace. Kurzy probíhají od června 2014 do prosince 2014, lektoři jsou akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice a paní Mgr. Jana Davidová z Českého rozhlasu.

  • Kurz první pomoci při zasažení chemickou látkou (Ing. Eda Macků)
  • Pokročilá analýza biologických materiálů (lektoři: doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc., doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D., Drahomíra Hofmanová, Ing. Iveta Brožková, Ph.D.)
  • Spektrální analýza (lektor: doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc.)
  • Chromatografické a izotachoforetické metody (lektor: Ing. Petr Česla, Ph.D.)
  • Kurzy prezentačních dovedností pro mladé zájemce o vědu a soutěže (lektoři: Ing. arch. Iva Svobodová, Mgr. Jana Davidová, Ing. Jan Fikejz)