Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

Cílem kurzu je představit pedagogickým pracovníkům moderní postupy a metody výuky algoritmizace a programování pomocí vizuálního programování s využitím robotů pro žáky základních škol. Prostřednictvím moderního přístupu pomocí tzv. vizuálního programování robotů lze vyučovat programování přitažlivější formou a položit tak jak základy v oblasti algoritmizace, tak především demonstrovat některé z fyzikálních, matematických a geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a robotů.

V průběhu kurzu budou probrány možnosti vizuálního programování s využitím robotů. Účastníkům bude představen vizuální programovací nástroj NXT 2.1 Programming, který je vhodný pro výuku programování jak pro úplné začátečníky, tak i pro účastníky, kteří již mají základní vědomosti a dovednosti v oblasti programování a algoritmizace. Velký důraz je především kladen na praktické úlohy.

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: U účastníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka, i když jeho znalost umožňuje snadnější proniknutí do problematiky.
Volba ukázkových a motivačních příkladů je přizpůsobena úrovni žáků ZŠ.

Rozsah kurzu: 18 hodin

Obsah:

 • Lego Mindstorms a vývojové prostředí NXT-G (Vysvětlení základních pojmů, seznámení se stavebnici Lego Mindstorms. Popis řídící jednotky, jejich parametrů a možnosti připojení senzorů. Dále jsou účastníci seznámeni s vývojovým prostředím, možnostmi správy firmwaru a paměti.)
 • Základní bloky NXT-G (Seznámení se s hardwarovými komponentami žárovka a tlačítko, softwarovými bloky cyklus, rozhodování, logická proměnná.)
 • Servomotory, pohyb, konstrukce robota (Seznámení s akčními členy (motory) a jejich možnosti sw. řízení. Dále jsou vysvětleny definice vlastních proměnných, a možnosti operací s daty.)
 • Senzor otáček, display (Seznámení se senzorem otáček a možnostmi využití zobrazovacího zařízení na řídící jednotce. Dále je popsána možnost zakládání podprogramu jako vlastního bloku.)
 • Ultrazvukový senzor (Seznámení s hw. komponentou pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku a jeho možnosti využití pomocí sw. bloku ULTRASONIC.)
 • Senzor světla (Seznámení s hw. senzorem světla a jeho sw. blokem LIGHT.)
 • Senzor zvuku (Seznámení s hw senzorem zvuku a jeho sw. blokem SOUND.)
 • Senzor teploty (Seznámení s hw. senzorem teploty a jeho sw. blokem TEMPERATURE.)
 • Senzor barvy (Seznámení s hw. senzorem barvy a jeho sw. blokem COLOR.)
 • Senzor kompas (Seznámení s hw. senzorem kompas a jeho sw. blokem COMPASS.)
 • Senzor magnetického pole (Seznámení s hw. senzorem magnetického pole a jeho sw. blokem Magnetic Sensor.) 
 • Logování dat (Seznámení s možnostmi logování dat naměřených dat.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D., Veselý Petr, Ing.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 500,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška