Udržitelnost projektu Trojlístek pro rok 2017

V rámci udržitelnosti projektu Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/25.0044 IRER uspořádal dne 20.12.2017  laboratorní den chemie pro osmý a devátý ročník ZŠ Pardubice – Studánka.

Na začátku první vyučovací hodiny laboratorního dne chemie lektoři poučili žáky o bezpečnosti práce v chemické laboratoři, ve kterou se proměnila jejich třída, a představili projekt Trojlístek. V průběhu dne žáci experimentovali a bádali ve skupinách a postupovali podle laboratorních listů vytvořených k jednotlivým pokusům: např. separovali DNA z cibule, snímali otisky prstů pomocí ninhydrinu, poznávali nenewtonské kapaliny se zvláštní chováním, indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, destilovali vodu a zkoumali její vodivost, vyzkoušeli si chromatografii, prováděli adsorpci  na aktivním uhlím, extrakci lipidů a další pokusy. Během šesti vyučovacích hodin žáci projdou všemi stanovišti a vyzkouší si všechny pokusy. Laboratorní dny chemie jsou pro žáky vítanou změnou ve výuce a přispívají ke  zvýšení jejich zájmu o přírodní vědy.