Udržitelnost projektu Trojlístek pro rok 2016

Rabštejn 5V rámci udržitelnosti projektu Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/25.0044 IRER uspořádal 2 laboratorní dny chemie, jeden na ZŠ Pardubice, Štefánikova a druhý na ZŠ Pardubice-Svítkov.

Laboratorní dny chemie vždy začínají poučením o bezpečnosti práce v chemické laboratoři a představením projektu Trojlístek. Žáci pracují ve skupinách a postupují podle laboratorních listů vytvořených k jednotlivým pokusům. 21. 1. 2016 experimentovali a bádali v chemické laboratoři žáci devátého ročníku ZŠ Pardubice, Štefánikova. 21. 6. 2016 se v chemickou laboratoř proměnily dvě třídy osmých ročníků ZŠ Pardubice-Svítkov. Žáci dokazovali lepek v mouce, tuky v potravinách, separovali DNA z cibule, snímali otisky prstů pomocí ninhydrinu, poznávali nenewtonské kapaliny se zvláštní chováním, pozorovali, jak fluoreskují rostlinná barviva, indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, zkoumali tvrdost vody, vyzkoušeli si chromatografii, prováděli adsorpci  na aktivním uhlím, extrakci lipidů a další pokusy. Během šesti vyučovacích hodin žáci projdou všemi stanovišti a vyzkouší si všechny pokusy. Na ZŠ Pardubice-Svítkov své spolužáky z osmých ročníků o velké přestávce  vystřídali žáci čtvrté třídy, kteří si vyzkoušeli snímání otisků pomocí ninhydrinu a pozorovali, jak lze oživit magnetickou kapalinu ferrofluid. Laboratorní dny chemie jsou pro žáky vítanou změnou ve výuce a velmi je baví a přispívají ke  zvýšení jejich zájmu o přírodní vědy.

  CH_2016_3jpg CH_2016_5 Ch_2016_6

Ch_2016_4 Ch_2016_2

opvk_logo_color