Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2016

V rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, reg. č. CZ.1.07/1.3.12/04.0006 uspořádal IRER dne 22. 4. 2016 dva kurzy zaměřené na vizuální programování a algoritmizaci:

  • Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování
  • Vizuální programování se zaměřením na robotiku

PLABKurzy akreditované MŠMT jsou určeny pedagogům z Pardubického kraje a konají se v úzkém kruhu účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi a tím byla zajištěna maximální účinnost kurzu pro každého pedagoga. Kurzu Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování se zúčastnilo 6 pedagogů a kurzu Vizuální programování se zaměřením na robotiku 7 pedagogů.

V roce 2017, v posledním roce udržitelnosti projektu, nabídneme pedagogům ZŠ a SŠ z Pardubického kraje zdarma další dva kurzy s obdobnou tématikou: Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie a Vizuální programování se zaměřením na robotiku za pomoci robotické stavebnice Fischer nebo Lego.

Informace o místě a čase konání budou včas uveřejněny na tomto webu.

plab_logo_color