Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2014

Semináře vizuálního programování se zaměřením na robotiku, základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRER v rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, reg. č.  CZ.1.07/1.3.12/04.0006 realizoval dne 27. listopadu 2014 seminář Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ a SŠ a seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Pro zájem pedagogů zúčastnit se obou seminářů byl operativně přizpůsoben harmonogram dne a začátek semináře Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ byl posunut na 8 hodinu, seminář Vizuálního programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ a SŠ se konal od 13 hodin, rozsah každého semináře byl 6 vyučovacích hodin, lektoři připravili aktualizované praktické příklady k již vytvořeným akreditovaným materiálům projektu Počítačové laboratoře. Semináře probíhaly v úzkém kruhu 4 osob (min. 4 – max. 6 osob), aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi a tím byla zajištěna maximální účinnost semináře pro každého pedagoga.

V roce 2015 nabídneme další dva semináře s obdobnou tématikou a to seminář: Podpora pro praktickou výuku v předmětech matematika, fyzika, geometrie a environmentální výchova a Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocení. Informace budou včas uveřejněny na tomto webu.

opvk_logo_color