Technické mateřské školy

TMS_chemie

Název projektu: Technické mateřské školy (MATES).


Registrační číslo projektu:
 CZ.1.07/1.3.00/48.0152, OP VK
Doba realizace: 1.7.2014 – 30.6.2015 (12 měsíců)
Realizátor projektu: Jihočeská agentura pro rozvoj inovačního podnikání, o.p.s.
Partneři projektu: Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.,
Societas Rudolphina, o.s., Česká manažerská asociace.

Cílem projektu je účinně podpořit profesní rozvoj pedagogů mateřských škol a vytvořit síť mateřských škol nabízejících ve svém školním vzdělávacím programu polytechnické vzdělávání, které vede nejenom ke kreativitě a k získání lepšího vztahu k rukodělné práci, ale také k zájmu o techniku kolem nás a v neposlední řadě učí děti dokončovat započatou práci.

Máme za to, že orientace školek na tuto oblast vytváří do  budoucna i zajímavou konkurenční výhodu samotných mateřských škol, neboť je jisté, že současný populační boom bude ovlivňovat veliký zájem o mateřské školy již pouze několik let.

Výukový program Technické mateřské školy je složen z 5 vzdělávacích bloků a Soft Skills.

Vzdělávací bloky (40 hodin přímé výuky)

 • Strojní oblast (dopravní prostředky)
 • Stavební oblast
 • Chemie
 • Biotechnologie
 • Hudební oblast

Soft Skills (40 hodin přímé výuky, 40 hodin E-learning)

 • Osobnostní kompetence
 • Sociální kompetence
 • Morální kompetence
 • Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol

Jednou z klíčových aktivit projektu je také gamefikace.

Osvědčení o absolvování výukového programu TMŠ

 • Malé osvědčení získají absolventi jednotlivých vzdělávacích bloků
 • Osvědčení o absolvování MŠMT ČR akreditovaného vzdělávacího programu Technické mateřské školky získají ti, kdo absolvují minimálně 4 vzdělávací bloky (včetně závěrečného testu)
 • Osvědčení o absolvování doplňkového vzdělávacího programu Soft Skills pro pedagogy MŠ získají ti, kdo úspěšně splní 80 % úkolů z E-learningu

Více na webových stránkách projektu www.technicke-ms.cz.

Harmonogram vzdělávacích akcí a další – viz rubrika Technické mateřské školy (MATES).

opvk_logo_color

Napsat komentář