Odborné semináře pro pedagogy zaměřené na algoritmizaci a vizuální programování

Na podzim 2013 připravuje Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. spolu s partnerem Univerzitou Pardubcice seminář pro pedagogy Pardubického kraje, který nabídne možnosit rozšiření obsahu výuky algoritmizace a vizuálního programování na školách.

Akce se bude konat na Fakultě eletrotechniky a informatiky v Pardubicích. Konkrétní termín bude upřesněn do září t.r.

Seminář je pro pedaogogy bezplatný.

Bude realizován v rámci udržitelenost projektu „Počítačové laboratoře bez tajemtví“, který realizoval IRER spolu s partnerem Univerzitou Pardubice, který byl financován z ESF a rozpočtu ČR.

plab_logo_color