Semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ

Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s., pořádá pro pedagogy základních a středních škol tyto semináře:

  • 27. listopadu od 13:00 : Seminář Vizuálního programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ  a SŠ. 

Seminář se koná v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice, lektory jsou akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, seminář je pro účastníky zdarma, je realizován v rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů,

  • 27. listopadu od 13:00:  Seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ

Seminář se koná v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice, lektory jsou akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, seminář je pro účastníky zdarma, je realizován v rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů,

  • 10. prosince od 13:00:  Seminář Chemie pro pedagogy ZŠ a SŠ

Seminář se koná v budově ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice, lektory jsou akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické, seminář je pro účastníky zdarma, je realizován v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II, reg.č. CZ.1.07.2.3.00/45.0013 (BRAVO II).

V případě zájmu zúčastnit se seminářů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti u Ing. Petry Sůrové na e-mailu petra.surova@upce.cz nebo na telefonním čísle 466 036 677.

opvk_logo_color