Seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování

Termín konání: 22. dubna 2016 od 8:30 do 13:30

Seminář je zaměřen na základy algoritmizace a vizuální programování.

Lektor: Ing. Petr Veselý

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Pedagogové z Pardubického kraje zdarmaudržitelnost projektu Počítačové laboratoře aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů (Grantový projekt Pardubického kraje)
Ostatní Kč 1 800,- 

Přihlášky očekáváme do 11.4.2016.

Přihláška