Seminář Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování

Termín konání: 29. dubna 2017 od 8:30 do 13:30

Seminář je zaměřen vizuální programování za pomoci robotické stavebnice Lego, sběr dat a vyhodnocování. Na začátku lektor představí stavebnici a vizuální programovací prostředí a následně jednotlivé základní komponenty s vyžitím demonstračních příkladů.

Lektor: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Pedagogové z Pardubického kraje zdarma – udržitelnost projektu Počítačové laboratoře aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů (Grantový projekt Pardubického kraje)
Ostatní: Kč 1800,-

Přihlášky očekáváme do 21.4.2017

Přihláška