Prezentace IRER o laboratorních dnech chemie na Workshopu SCIAP 2014

Ve středu 11. června 2014 se IRER zúčastnil v Praze ve vile Lanna celodenního nesoutěžního setkání popularizátorů vědy, workshopu SCIAP (SCIence APproach), který pořádá Středisko společných činností Akademie věd České republiky.  Ředitelka IRER Ing. arch. Iva Svobodová vystoupila s příspěvkem o laboratorních dnech chemie, které IRER pořádal v rámci projektu „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“. Cílem setkání jsou prezentace neziskových organizací, muzeí, hvězdáren, škol ad. o tom jak popularizovat vědu, jak oslovit děti, žáky a studenty a vyvolat jejich zájem o technické a přírodovědné předměty, výměna zkušeností a informací popularizátorů vědy, navázání spolupráce a načerpání nových nápadů a námětů pro další práci. Více zde.

Udržitelnost projektu Trojlístek pro rok 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA19. černa 2014 v laboratoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prováděli chemické pokusy žáci ze Základní školy Letohrad, Komenského náměstí. Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, CZ.1.07/1.1.00/26.0044. Malí chemici pod vedením akademických pracovníků Ing. Bc. Dagmar Holubcové a Ing. Patrika Paříka, Ph.D. indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, dozvěděli se jaká je chemická příčina kyselosti a zásaditosti, jak je definovaná škála pH, (Celý článek …) 

Projekt Trojlístek – Semináře chemie v Teplicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe dnech 18. – 20. října 2013 zorganizoval Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. dva semináře chemie pro pedagogy základních škol a nižších tříd gymnázií. Semináře se uskutečnily na Základní škole Buzulucká v Teplicích v Čechách. Byly zaměřeny hlavně na seznámení účastníků s 40ti metodikami chemických pokusů, které vznikly a byly odzkoušeny pilotně na 20 školách v rámci realizace projektu „Trojlístek – podpora výuky bilologie, přírodopisu, fyziky a chemie pro žáky od 11 do 15 let“. Lektory byly Ing. Patrik Pařík, Ph.D., Ing. et Bc. Dagmar Holubcová, Ing. Petr Bělina, Ph.D. opvk_logo_color

Konference projektu Trojlístek

LOGOTY~1Ve dnech 13. a 14. listopadu t. r. proběhne v Pardubicích konference zaměřená na seznámení pedagogů a žáků s metodikami fyziky, biologie a chemie, které vznikly během realizace projektu „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“.

První den účastníci stráví na zámku v Pardubicích v prostředí rytířských sálů. Zde se seznámí teoreticky se všemi metodikami, s možnostmi popularizace přírodních a technických oborů na školách. (Celý článek …)

Projekt Trojlístek – laboratorní dny chemie proběhly již na 17 školách

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“ úspěšně pokračuje. Institut rozvoje evropských region, o.p.s., který garantuje část zaměřenou na chemii, navštívil a realizoval laboratorní dny chemie již na 17 školách.

Ve dnech 13. – 14. listopadu pak proběhne odborná konference.  (Celý článek …)  

Projekt „Trojlístek“ – akce na školách

Litomyšl 26Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. již na osmi školách po Čechách realizoval  laboratorní dny chemie. Nejdříve jsme byli v říjnu 2012 na ZŠ v Ševětíně, po té jsme pracovali s dětmi na  ZŠ v Jablonném nad OrlicíZŠ v Hrádku nad Nisou, ZŠ Prodloužená v Pardubicích, ZŠ v Sušici, Gymnáziu ve Svitavách, před Vánocemi jsme stihli ZŠ v Mostě a nyní v únoru naši chemici byli na Gymnáziu v Plasích.

Dalších 10 škol je domluvených do konce června. Na dvou školách budou laboratorní dny realizovány ještě v září  t.r. (Celý článek …)