Nabídka kurzů algoritmizace a vizuálního programování pro pedagogy v Pardubickém kraji

Galerie

Od srpna 2013 nabízí Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER) serii kurzů algoritmizace a vizuálního programování pro pedagogy v Pardubickém kraji. Výukové materiály pro tyto kurzy vznikly v rámci řešení projektu „Počítačové laboratoře bez tajemství“, které realizoval IRER spolu s partnerem … Celý příspěvek

Počítačové laboratoře – akreditované kurzy

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. v roce 2012 získal akreditace 14 kurzů zaměřených na algoritmizaci a vizuální programování určených pro pedagogy ZŠ a SŠ. Kurzy byly pilotně odzkoušeny na školách v Pardubickém kraji v roce 2012. V roce 2013 budou kurzy opět nabízeny pedagogům škol v Pardubickém kraji.

Rovněž v roce 2013 proběhne seminář pro pedagogy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, která byla partnerem při tvorbě kurzů. Seminář bude zaměřen na rozšíření programu kurzů, konzultace pro pedagogy. Termín bude upřesněn do konce května t.r. předpokládaný měsíc konání – září t.r. (Celý článek …)

Počítačové laboratoře – výsledky a jak dál

Tisková zpráva

Pedagogové škol se proškolili v programování robotů

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. spolu s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, proškolil 77 pedagogů základních a středních škol Pardubického kraje během kurzů zaměřených na vizuální programování a algoritmizaci s využitím robotů. (Celý článek …) 

Počítačové laboratoře – kurzy

Kurzy Počítačové laboratoře realizované v rámci projektu „Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů“ běží až do 31.12.2012. Do té doby mohou pedagogové škol projevovat zájem o kurzy a my se budeme snažit jim vyhovět. (Celý článek …)