Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2017

V rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, reg. č. CZ.1.07/1.3.12/04.0006 uspořádal IRER pro pedagogy ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji v roce 2017 dva kurzy akreditované MŠMT zaměřené na vizuální programování a algoritmizaci:

  • Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie
  • Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování

IRER úspěšně ukončil pětileté období udržitelnosti (2013–2017) a splnil povinnost uspořádat každý rok dva kurzy pro pedagogy ZŠ a SŠ Pardubického kraje. Z kladných reakcí od účastníků vyplývá, že kurzy splnily jejich požadavky a očekávání. IRER bude nadále nabízet kurzy zaměřené na vizuální programování a algoritmizaci nejenom pedagogům, ale v případě zájmu i zájemcům z široké veřejnosti.

Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2016

V rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, reg. č. CZ.1.07/1.3.12/04.0006 uspořádal IRER dne 22. 4. 2016 dva kurzy zaměřené na vizuální programování a algoritmizaci:

  • Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování
  • Vizuální programování se zaměřením na robotiku

Celý článek

Semináře a kurzy algoritmizace a vizuálního programování

V rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, CZ.1.07/1.3.12/04.0006, pořádá Institut rozvoje evropských regionů dne 22. dubna 2016 od 8:30 do 17 hodin dva semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ:
Základy algoritmizace a vizuálního programování
(bližší informace zde)

Vizuální programování se zaměřením na robotiku
(bližší informace zde)

Nabídka akreditovaných kurzů algoritmizace a vizuálního programování na rok 2016 zde

Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2014 a 2015

Semináře vizuálního programování se zaměřením na robotiku, základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIRER v rámci udržitelnosti projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů, reg. č.  CZ.1.07/1.3.12/04.0006 realizoval dne 27. listopadu 2014 seminář Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ a SŠ a seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. (Celý článek …)


Nabídka kurzů na rok 2015 zde

Semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ

Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s., pořádá pro pedagogy základních a středních škol tyto semináře:

  • 27. listopadu od 13:00 : Seminář Vizuálního programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ  a SŠ. 
  • 27. listopadu od 13:00:  Seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ
  • 10. prosince od 13:00:  Seminář Chemie pro pedagogy ZŠ a SŠ

(Celý článek …) 

Nabídka kurzů algoritmizace a vizuálního programování

Od května 2014 nabízí Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER) opět sérii 14ti kurzů algoritmizace a vizuálního programování pro pedagogy v Pardubickém kraji.

Výukové materiály pro tyto kurzy vznikly v rámci řešení projektu „Počítačové laboratoře bez tajemství“, které realizoval IRER spolu s partnerem Univerzitou Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky v letech 2011 až 2012.

Kurzy jsou akreditovány MŠMT pro oblast DV PP. (Celý článek …)

Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2013

Dne 6. listopadu 2013 se zúčastnilo 9 pedagogů z Pardubického kraje dvou seminářů pořádaných Institutem rozvoje evropských regionů, o.p.s. a Univerzitou Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky. Seminář proběhl v prostorách Univerzity Pardubice. S nabídkou těchto seminářů bylo osloveno 17 středních a základních škol v Pardubickém kraji. (Celý článek …)

Semináře programování

Semináře programování pro učitele IT, matematiky a fyziky

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. zve pedagogy ZŠ a SŠ Pardubického kraje dne 6. listopadu t. r. na semináře programování a algoritmizace.

Nabízíme zdarma účast na těchto seminářích:

  • Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie
  • Vizuální programování se zaměřením na robotiku

(Celý článek …) 

Odborné semináře pro pedagogy zaměřené na algoritmizaci a vizuální programování

Na podzim 2013 připravuje Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. spolu s partnerem Univerzitou Pardubcice seminář pro pedagogy Pardubického kraje, který nabídne možnosit rozšiření obsahu výuky algoritmizace a vizuálního programování na školách.

Akce se bude konat na Fakultě eletrotechniky a informatiky v Pardubicích. Konkrétní termín bude upřesněn do září t.r.

Seminář je pro pedaogogy bezplatný.

Bude realizován v rámci udržitelenost projektu „Počítačové laboratoře bez tajemtví“, který realizoval IRER spolu s partnerem Univerzitou Pardubice, který byl financován z ESF a rozpočtu ČR.

plab_logo_color