Semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ

Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s., pořádá pro pedagogy základních a středních škol tyto semináře:

  • 27. listopadu od 13:00 : Seminář Vizuálního programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ  a SŠ. 
  • 27. listopadu od 13:00:  Seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ a SŠ
  • 10. prosince od 13:00:  Seminář Chemie pro pedagogy ZŠ a SŠ

(Celý článek …) 

Projekt BRAVO II

Pětidenní workshop projektu BRAVO II – Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky  a komunikovat výsledky VaV mladé generaci

DSC_2113

Pětidenní workshop pro akademické pracovníky a studenty Univerzity Pardubice, kteří se podílejí na akcích zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu, připravil IRER v Českém ráji na Malé Skále v termínu od 4. do 8. srpna 2014. Bohatý program workshopu byl zaměřený především na získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity, na zlepšení schopnosti komunikace výsledků VaV nejenom cílové skupině žáci (Celý článek …)

Projekt BRAVO II

Workshop projektu BRAVO II. – Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky  a komunikovat výsledky vědy a výzkumu mladé generaci

V pondělí 23. června od 13 do 17 hodin proběhl první ze dvou přípravných workshopů na podporu zájmu žáků ZŠ/SŠ nejen o technické a přírodovědné obory a jejich případné další studium, ale na podporu zájmu žáků o nové poznatky jako takové a o tom jakým způsobem jim předávat výsledky vědy a výzkumu. Workshop pro akademické pracovníky, studenty Univerzity Pardubice a partnery projektu realizoval Institut rozvoje evropských regionů na půdě jednoho z partnerů projektu Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. (Celý článek …)

Projekt BRAVO II

2. workshop projektu BRAVO II – Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky a komunikovat výsledky vědy a výzkumu mladé generaci

4 .8. – 8. 8. 2014, Malá Skála

Institut rozvoje evropských regionů připravuje pro akademické pracovníky a studenty Univerzity Pardubice i pro pedagogy z řad partnerů projektu, kteří se jako demonstrátoři a jejich asistenti podílejí na realizaci kontaktních akcí projektu BRAVO II v termínu od 4. srpna do 8. srpna 2014 pětidenní workshop na Malé Skále. (Celý článek …)

Vědecko-technický jarmark na Pernštýnském náměstí v Pardubicích

dsc-a0046 V úterý 17. černa 2014 Univerzita Pardubice, Institut rozvoje evropských regionů a další partneři z řad pardubických středních škol proměnili historický střed města na „Vědecko-technický jarmark“ otevřený všem zájemcům bez ohledu na věk. Cílem této akce je především vzbuzení zájmu mladých lidí o technické a přírodovědné obory. (Celý článek …) 

Projekt BRAVO II

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. je jedním z partnerů Univerzity Pardubice při realizaci projektu „Brána vědě/ní otevřená“ (BRAVO II.),  reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt realizujeme od března 2014 do června 2015 a je zaměřen na zlepšení odborné přípravy pracovníků ve školství, na prohloubení zájmu žáků zejména o technické a přírodovědné obory, na rozvoj práce s nadanými žáky a popularizaci výsledů vědy a techniky pro společnost. (Celý článek …)