Projektování softwarových systémů

MS Windows XP/7, MS Project, Enterprise Architect, JIRA

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou projektového řízení při tvorbě informačních systémů. Bude vysvětleno, co je to projekt a jak je možné ho řídit. Jaké jsou úlohy zainteresovaných stran v projektu. Při výuce bude použit Microsoft Office a nástroj Microsoft Project. Dále bude ukázána práce s dalšími nástroji pro plánování a sledování projektů, např. JIRA.

V druhé části kurzu bude přiblížena problematika získávání požadavků, tvorba případů užití, úvod do analytického a návrhového modelování pomocí CASE nástroje Enterprise Architect. Praktická část kurzu bude probíhat v prostředí operačního systému Windows XP nebo 7.

Rozsah kurzu: 40 hodin

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: Základní představa o vývoji softwarových produktů. Vítána bude znalost  UML a práce nástroji CASE.

Získané znalosti po absolvování kurzu: Absolvent má přehled o projektovém řízení tvorby informačních systémů jak ze strany vývoje, tak ze strany odběratele. Orientuje se v diagramech UML.

Obsah:

  • Úvod do projektového řízení
  • Řízení rozsahu projektu
  • Řízení času projektu
  • Řízení nákladů projektu
  • Řízení kvality projektu
  • Řízení rizik projektu
  • Požadavky na software
  • Případy užití získané přes aktéry versus přes procesy
  • Analytické modelování (základy UML)
  • Návrh

Lektor: Ing. Karel Šimerda

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 6 650,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška