Projekt BRAVO II

2. workshop projektu BRAVO II – Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky a komunikovat výsledky vědy a výzkumu mladé generaci

4 .8. – 8. 8. 2014, Malá Skála

Institut rozvoje evropských regionů připravuje pro akademické pracovníky a studenty Univerzity Pardubice i pro pedagogy z řad partnerů projektu, kteří se jako demonstrátoři a jejich asistenti podílejí na realizaci kontaktních akcí projektu BRAVO II v termínu od 4. srpna do 8. srpna 2014 pětidenní workshop na Malé Skále. Worskhop je metodickou průpravou před realizací kontaktních akcí KA01 a KA02, půjde o sdílení zkušeností z poznávacích cest a akcí zaměřených na popularizaci VaV, brainstorming nových nápadů k popularizačním akcím – interaktivní programy, demonstrace VaV, ad., součástí odborného programu bude např. vystoupení Mgr. Jany Davidové z Českého rozhlasu na téma „Jak správně mluvit“, speciální program bude pro účastníky workshopu připraven v iQlandii v Liberci, absolvují odborné improvizační cvičení, navzájem seznámí své kolegy a kolegyně se svými zkušenostmi s cest za inspiracemi v zahraničí, v rámci brainstormingu budou vymýšlet nová zaměření a nové formáty popularizačních akcí, ad.

Kontakt: Ing. Petra Sůrová, telefon: 466 036 677, e-mail: petra.surova@pce.cz

opvk_logo_color