Projekt BRAVO II

Workshop projektu BRAVO II – Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky a komunikovat výsledky vědy a výzkumu mladé generaci

V pondělí 23. června od 13 do 17 hodin proběhl první ze dvou přípravných workshopů na podporu zájmu žáků ZŠ/SŠ nejen o technické a přírodovědné obory a jejich případné další studium, ale na podporu zájmu žáků o nové poznatky jako takové a o tom jakým způsobem jim předávat výsledky vědy a výzkumu. Workshop pro akademické pracovníky, studenty Univerzity Pardubice a partnery projektu realizoval Institut rozvoje evropských regionů na půdě jednoho z partnerů projektu Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.

Úvodní slovo měla garantka projektu Ing. Valerie Wágnerová, druhý blok byl ohlédnutím za akcemi, které oslovily žáky, studenty a veřejnost v minulém a letošním roce: Mgr. Zuzana Paulusová vyzdvihla velký úspěch Noci mladých výzkumníků pořádané na zámku v Pardubicích, Ing. arch. Iva Svobodová se věnovala zájmu škol o road show Věda a technika na dvorech škol a Vědecko-technickému jarmarku na Pernštýnském náměstí, s prezentací výsledků vědy a výzkumu formou Expozic VaV na fakultách seznámila přítomné Ing. Valerie Wágnerová. Nejúspěšnější a typické akce jednotlivých fakult UPa – VA FChT, FES, DFJP, FEI, FF, FZS, FR popsal za fakultu FES Ing. Vítězslav Bačkovský a za fakultu FZS Ing. Eva Kynclová. Realizační tým projektu seznámil přítomné s požadavky na výstupy – metodiky k jednotlivým pokusům a akcím. Velmi plodná se ukázala diskuse o interaktivních programech a demonstracích na zvýšení zájmu o vědu a výzkum, nové nápady na pokusy, demonstrace a další aktivity využije realizační tým, demonstrátoři a jejich asistenti v příštím školním roce na dvorech škol, Noci mladých výzkumníků a Vědecko-technickém jarmarku i zcela nových akcích, které budeme připravovat.

Program, fotogalerie.

opvk_logo_color