Programování se zaměřením na robotiku s využitím jazyka C pro pedagogy SŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

Cílem kurzu je představit pedagogickým pracovníkům moderní postupy a metody výuky algoritmizace a programování pomocí programovacího jazyka C s využitím robotů pro studenty středních škol. Prostřednictvím robotické stavebnice je možné vyučovat programovací jazyk C přitažlivější formou, než jsou standardní prostředky výuky. Pomocí programování za pomocí robotů tak lze položit základy v oblasti programování v jazyce C, nebo již nabyté znalosti dále rozvíjet.

V průběhu kurzu budou probrány možnosti programování v jazyce C s využitím robotů. Účastníkům bude představen programovací nástroj ROBOTC for MINDSTORMS 2.01.

Tento kurz může být motivací pro pedagogické pracovníky, kteří by tak mohli zatraktivnit výuku algoritmizace a programování. Dále lze nabyté znalosti aplikovat i do jiných předmětů, například pro modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a robotů.

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: U účastníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka, avšak znalost některého z nich, výrazně usnadní proniknutí do problematiky.

Volba ukázkových a motivačních příkladů je přizpůsobena úrovni studentů SŠ.

Rozsah kurzu: 18 hodin

Obsah:

 • Lego Mindstorms a vývojové prostředí ROBOTC (Vysvětlení základních pojmů, seznámení se stavebnici Lego Mindstorms. Popis řídící jednotky, jejich parametrů a možnosti připojení senzorů. Dále jsou účastníci seznámeni s vývojovým prostředím, možnostmi správy firmwaru a paměti.)
 • Základní kameny programu v ROBOTC (Seznámení s hardwarovými komponentami žárovka a tlačítko, softwarovými bloky cyklus, rozhodování, proměnné.)
 • Servomotory, pohyb, konstrukce robota (Seznámení s akčními členy (motory) a jeho možnosti sw. řízení. Dále jsou vysvětleny definice vlastních proměnných, a možnosti operací s daty.)
 • Senzor otáček, display (Seznámení se senzorem otáček a možnostmi využití zobrazovacího zařízení na řídící jednotce. Dále je popsána možnost zakládání podprogramu jako vlastního bloku.)
 • Ultrazvukový senzor (Seznámení s hw. komponentou pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku a jeho možnosti využití pomocí sw.)
 • Senzor světla (Seznámení s hw. senzorem světla a jeho sw. použitím.)
 • Senzor zvuku (Seznámení s hw. senzorem zvuku a jeho sw. použitím.)
 • Senzor teploty (Seznámení s hw. senzorem teploty a jeho sw. použitím.)
 • Senzor barvy (Seznámení s hw. senzorem barvy a jeho sw. použitím.)
 • Senzor kompas (Seznámení s hw. senzorem kompas a jeho sw. použitím.)
 • Senzor magnetického pole (Seznámení s hw. senzorem magnetického pole a jeho sw. blokem použitím.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D., Veselý Petr, Ing.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 500,-

Termín konání: 4. 11. a 11. 11. 2017 8:00–17:00 (kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků). Při minimálním počtu 4 účastníků možná individuální domluva na termínu konání.

Přihláška