Programování grafických aplikací

NetBeans IDE, MS Visual Studio, MS Windows

Kurz je zaměřen především na základní principy počítačové grafiky z pohledu programátora. Během kurzu budou objasněny vybrané metody a algoritmy používané při zobrazení grafických primitiv a objektů – rasterizační algoritmy, metody ořezávání, vyplňování, 2D a 3D geometrické transformace, algoritmy zobrazení 3D, určování viditelnosti, práce s křivkami, práce s rastrovými obrázky, grafické formáty. Jednotlivé lekce se budou zabývat jak základní tvorbou aplikací s efektivním a uživatelsky přívětivým grafickým uživatelským rozhraním (GUI), tak i především vytvářením grafických aplikací s využitím grafických knihoven vybraných programovacích nástrojů.

Rozsah kurzu: 32 hodin

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: Vstupním předkladem je znalost obsluhy operačního systému, základní znalosti z oblasti algoritmizace a základy programování v programovacím jazyce Java nebo C#.

Získané znalosti po absolvování kurzu: Absolvent kurzu je schopen vytvářet formulářové aplikace s využitím vybraných komponent. Dále je schopen vytvořit jednodušší grafické aplikace pro interaktivní grafické zadávání a zobrazení rastrových i vektorových objektů a zobrazení a základní úpravy rastrových obrázků. Student je schopen využívat základní grafické prostředky podporované grafickou knihovnou programovacího jazyka Java nebo C#.

Obsah:

 • Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky z pohledu programátora
 • Návrh aplikací s GUI pro WinForms a WPF
 • Komponenty vhodné pro grafické aplikace
 • Barvy, grafické nástroje standardních grafických knihoven, kreslení základních grafických primitiv
 • Souřadnice, souřadnicové systémy, transformace souřadnic
 • Práce s rastrovými předlohami, zobrazení, přístup k jednotlivým pixelům
 • Úprava jasu, kontrastu, změna velikosti (interpolační metody)
 • Filtrace rastrového obrazu, lokální a globální operátory
 • Základní principy vybraných algoritmů – rasterizační algoritmy, vyplňování oblastí, ořezávací algoritmy
 • Tisk – realizace a nastavení
 • Základy 3D grafiky

Lektor: Ing. Petr Veselý

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 250,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška