Přípravný kurz ECDL

Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší míře vyžadovány zaměstnavateli. Absolvent kurzu získá jak nezbytně nutné teoretické znalosti, tak především praktické zkušenosti a dovednosti z jednotlivých vybraných oblastí využití výpočetní techniky.

Kurz se skládá z jednotlivých lekcí, které odpovídají modulům programu ECDL Core (případně ECDL Advanced). Jednotlivé lekce pokrývají široké spektrum možností běžného využití výpočetní techniky. Jedná se zejména o základní obsluhu PC, práce s textovým dokumentem, zpracování dat pomocí tabulkového procesoru, základní práce s databázemi, základní využití počítačových sítí, využívání zdrojů Internetu, základní grafické práce a další.

Rozsah kurzu: 120 hodin

Kurz se skládá z lekcí (modulů):

Lektoři: Bažant Michael, Ing., Ph.D.; Fikejz Jan, Ing.; Šimerda Karel, Ing.; Veselý Petr, Ing.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 20 500,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva. Lze se přihlásit i pouze na jednotlivé lekce (moduly) ECDL dle výběru účastníka.

Přihláška