Přihláška na seminář Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování

Kód kurzu: SZA2017  
Název semináře: Vizuální programování se zaměřením na robotiku
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice