Přihláška na kurz Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ

Kód kurzu: VPA003
Název kurzu: Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 5 500,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800


[contact-form to=’iva.svobodova@upce.cz,petra.surova@upce.cz‘ subject=’Přihláška na kurz Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ (kód: VPA003)‘][contact-field label=’Kód semináře (VPA003)‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Jméno a příjmení%26#x002c; titul‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Datum narození‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Email‘ type=’email‘ required=’1’/][contact-field label=’Telefon‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Komentář‘ type=’textarea’/][/contact-form]