Přihláška na kurz Programování se zaměřením na robotiku s využitím jazyka C pro pedagogy SŠ

Kód kurzu: VPA012
Název kurzu: Programování se zaměřením na robotiku s využitím jazyka C pro pedagogy SŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 5 500,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800