Přihláška na kurz Programování se zaměřením na robotiku s využitím bezdrátových technologií pro pedagogy ZŠ

Kód kurzu: VPA005
Název kurzu: Programování se zaměřením na robotiku s využitím bezdrátových technologií pedagogy ZŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 5 500,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800