Přihláška na kurz Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy SŠ

Kód kurzu: VPA008
Název kurzu: Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy SŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 5 500,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800