Přihláška na kurz Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro SŠ

Kód kurzu: VPA014
Název kurzu: Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro pedagogy SŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 3 100,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800