Přihláška na kurz Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro SŠ

Kód kurzu: VPA014
Název kurzu: Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro pedagogy SŠ
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice
Kurzovné: 3 100,- Kč
Variabilní symbol platby: datum narození ve formátu DDMMRR
Č. účtu: 1207900369/0800


[contact-form to=’iva.svobodova@upce.cz,petra.surova@upce.cz‘ subject=’Přihláška na kurz Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro pedagogy SŠ (kód: VPA014)‘][contact-field label=’Kód semináře (VPA014)‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Jméno a příjmení%26#x002c; titul‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Datum narození‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Email‘ type=’email‘ required=’1’/][contact-field label=’Telefon‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Komentář‘ type=’textarea’/][/contact-form]