Přihláška – Dětská univerzita 2016

Kód Dětské univerzity: DU2016
Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 955, Pardubice
Kurzovné (Kč za osobu/týden): 2 000,- Kč
Variabilní symbol platby: rodné číslo dítěte
Č. účtu: 1207900369/0800


[contact-form to=’iva.svobodova@upce.cz,petra.surova@upce.cz%26#x002c;vaclav@franc1.cz‘ subject=’Přihláška na day camp Dětská univerzita 2016 (kód: DU2016)‘][contact-field label=’Kód Dětské univerzity 2016 (DU2016)‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Jméno a příjmení dítěte‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Rodné číslo dítěte‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Adresa bydliště‘ type=’textarea‘ required=’1’/][contact-field label=’Škola‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Jméno%26#x002c; příjmení zákonného zástupce‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Kontakt na rodiče – Email‘ type=’email‘ required=’1’/][contact-field label=’Kontakt na rodiče – Telefon‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Komentář‘ type=’textarea’/][/contact-form]