Přihláška – Dětská univerzita 2016

Kód Dětské univerzity: DU2016
Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 955, Pardubice
Kurzovné (Kč za osobu/týden): 2 000,- Kč
Variabilní symbol platby: rodné číslo dítěte
Č. účtu: 1207900369/0800