Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy ZŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

Cílem kurzu je seznámit učitele základních škol s mechatronickými stavebnicemi, které mohou výrazně pomoci při výuce matematiky, fyziky a geometrie na základních školách. Práce s mechatronickými stavebnicemi je vhodná pro laboratorní práce, demonstraci ve výuce nebo praktické činnosti skupin žáků. Jednotlivé lekce kurzu jsou zaměřeny na výuku látky probírané od 6. třídy do 9. třídy na základních školách. V průběhu kurzu bude probrána problematika energie, práce, mechaniky, statiky, experimentování a výpočty související s teplotou, silou, rovnoměrných a zrychleným pohybem apod. Vybrané lekce (zejména pro 8. a 9. třídu ZŠ) budou také zaměřeny na úlohy využívající programovatelné jednotky, přičemž pro programování bude využito vizuální programování.

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: U účastníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka, znalost základů algoritmizace je výhodou.
Volba ukázkových a motivačních příkladů je přizpůsobena úrovni žáků ZŠ.

Rozsah kurzu: 18 hodin

Obsah:

  • Fyzika – energie (Seznámení se se stavebnicí pro přípravu praktických příkladů v hodinách fyziky, konkrétně pro 8. třídu ZŠ. Obsahem lekce jsou 2 modely sestavené ze stavebnice Fischertechnik Technical Revolutions: model generátoru elektrické energie a model elektromotoru.)
  • Fyzika – mechanika, statika (Sestavení modelů demonstrujících úlohy mechaniky a statiky ve fyzice.)
  • Fyzika – měření teploty (Měření teploty měnící se s časem pomocí stavebnice s teplotním senzorem a zpracování naměřených hodnot.)
  • Fyzika – základy vizuálního programování, měření teploty (Seznámení se základy vizuálního programování společně se stavebnicí, která je vybavená programovatelnou jednotkou. Účastník vytvoří aplikace pro záznam a zpracování dat ve spojitosti se stavebnicí vybavenou teplotním senzorem a s využitím programu změří a zpracuje údaje o teplotě v daném čase.)
  • Matematika – pohybové úlohy (Úlohy zaměřené na  problematiku pohybových úloh – příprava modelů pro práci s modely vozidel bez vizuálního programování.)
  • Matematika – pohybové úlohy (Úlohy zaměřené na  problematiku pohybových  úloh – příprava modelů a programů pro práci s modely vozidel s využitím vizuálního programování.)
  • Geometrie – měření dráhy, plochy, úhlu (Úlohy zaměřené na problematiku měření dráhy, plochy a úhlu s využitím sestavených modelů a programů vytvořených pomocí vizuálního programování.)
  • Fyzika – elektrické obvody (Seznámení se se stavebnicí pro přípravu praktických příkladů v hodinách fyziky, konkrétně pro 6. třídu ZŠ. Obsahem lekce jsou modely sestavené ze stavebnice Fischertechnik E-TECH: základní elektrické obvody – sériové, paralelní, zapojení žárovky, bzučáku, spínacích a rozpínacích tlačítek, schodišťové zapojení.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 500,-

Termín konání: 18. 3. a 25. 3. 2017 8:00–17:00 (kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků). Při minimálním počtu 4 účastníků možná individuální domluva na termínu konání.

Přihláška