Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy SŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

Cílem kurzu je seznámit učitele středních škol s mechatronickými stavebnicemi, které mohou výrazně pomoci při výuce matematiky, fyziky a geometrie na středních školách. Práce s mechatronickými stavebnicemi je vhodná pro laboratorní práce, demonstraci ve výuce nebo praktické činnosti skupin žáků. Jednotlivé lekce kurzu jsou zaměřeny na výuku látky probírané na středních školách. V průběhu kurzu bude probrána problematika základů vizuálního programování pro potřeby dále probíraných úloh zaměřených na práci s akcelerometry, gyroskopy, pneumatickými systémy a dalšími senzory, které by mohly pomoci při výuce předmětů matematika, fyzika a geometrie. V průběhu kurzu budou představeny vybrané mechatronické stavebnice, které jsou běžně dostupné na trhu a úvod do vizuálního programování pro potřeby realizace úloh využívajících programovatelné řídící jednotky.

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: U účastníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka, znalost základů algoritmizace je výhodou.
Volba ukázkových a motivačních příkladů je přizpůsobena úrovni žáků SŠ.

Rozsah kurzu: 18 hodin

Obsah:

  • Úvod do vizuálního programování – Lego Mindstorms (Obsahem lekce je seznámení s vizuálním programováním pro programování řídích jednotek Lego. Znalosti z této lekce budou využívány v dalších lekcích.)
  • Matematika, geometrie – vzdálenost, rovnoběžnost, úhly, výpočty plochy(Seznámení se se stavebnicí pro přípravu praktických příkladů v hodinách matematiky a geometrie, konkrétně na problematiku měření vzdálenosti, rovnoběžnosti a měření úhlů. V rámci této lekce budou připraveny modely pro experimentální měření délky křivky různými způsoby, měření úhlů, zjišťování rovnoběžnosti přímek a budou sestaveny modely s programy pro výpočet obsahu geometrických tvarů.)
  • Fyzika – zrychlení a úhlové zrychlení (Seznámení se se stavebnicí pro přípravu praktických příkladů v hodinách fyziky, konkrétně na problematiku zrychlení a úhlového zrychlení. V rámci této lekce budou sestaveny modely využívající akcelerometry a gyroskopy pro praktickou ukázku měření těchto fyzikálních veličin.)
  • Úvod do vizuálního programování – FischerTechnik (Obsahem lekce je seznámení s vizuálním programováním pro programování řídích jednotek firmy FischerTechnik. Znalosti z této lekce budou využívány v dalších lekcích.)
  • Fyzika – pneumatické systémy (Úlohy zaměřené na problematiku pneumatiky. V rámci této lekce budou sestaveny modely zaměřené na pneumatické systémy a dojde k programování řídící jednotky stavebnice FischerTechnik tak, aby modely demonstrovaly fyzikální jevy související s pneumatikou – modely budou obsahovat kompresor, elektro ventily apod.)
  • Fyzika – ultrazvuk (Úlohy zaměřené na  problematiku ultrazvuku. V této lekci budou představeny senzory pro práci s ultrazvukem, a to jak od firmy Lego, tak od firmy FischerTechnik. V této lekci budou sestaveny modely a programy pro tvorbu modelů demonstrujících tuto problematiku.)
  • Fyzika – další senzory: barometr, siloměr (Úlohy zaměřené na problematiku měření tlaku vzduchu a síly. V této lekci budou sestaveny modely a programy pro demonstraci fyzikálních jevů tlak a síla. Také budou připraveny programy s využitím vizuálního programování.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 500,-

Termín konání: 3. 6. a 10. 6. 2017 8:00–17:00 (kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků). Při minimálním počtu 4 účastníků možná individuální domluva na termínu konání.

Přihláška