Počítačová grafika – uživatelská

Zoner Photo Studio, Zoner Callisto, Adobe Photoshop, Gimp, ABBYY FineReader, MS Windows

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti uživatelské počítačové grafiky. Jednotlivé lekce se budou zabývat jak teoretickými pojmy za dané oblasti, tak i praktickým procvičováním činností spojených s pořízením rastrového obrazu (fotografování, skenování, kresba), jeho následná úprava, publikování (tisk, prezentace na webu, převod do PDF) a archivace. Rovněž bude zmíněna problematika vektorové grafiky a animací.

Rozsah kurzu: 36 hodin

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: Vstupním předkladem je znalost základní obsluhy PC.

Získané znalosti po absolvování kurzu: Absolvent kurzu má základní přehled v oblasti zpracování obrazu. Je schopen pořizovat rastrový obraz několika různými způsoby, následně jej dle potřeby editovat. Je schopen základní práce v několika různých grafických aplikacích. Ovládá vybrané pojmy z oblasti počítačové grafiky a ovládá základní postupy zpracování rastrového a vektorového obrazu.

Obsah:

 • Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky
 • Digitalizace obrazové předlohy (skenování) – základní postupy, parametry zařízení
 • OCR – převod textu z tištěné do digitální editovatelné podoby
 • Pořízení snímku pomocí digitálního fotoaparátu – vybraná technika, postupy, pojmy
 • Úpravy rastrového obrazu pomocí grafického editoru
 • Grafické formáty – vlastnosti, využití, konverze
 • Barvy, barevné modely, správa barev (CMS)
 • Tvorba HDR obrazů
 • Zpracování RAW formátu
 • Tisk, tisková zařízení, média, parametry a kvalita tisku
 • Publikování na WEBu
 • Správa archivu, vyhledávání, autorská práva
 • Vektorová grafika, vytvoření jednoduché kresby
 • Animace (animovaný GIF, Flash animace)

Lektor: Ing. Petr Veselý

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 6 250,-

Termín konání: Kurzy se realizují při minimálním počtu 3 účastníků. Termín – individuální domluva.

Přihláška