Počítačové laboratoře

Název projektu: Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů.


Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.12/04.0006 , OP VK
Doba realizace: 1.7.2011 – 31.12.2012 (18 měsíců)
Realizátor projektu: Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
Partneři projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň pedagogických pracovníků v oblasti výuky algoritmizace, programování a modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a ovládání programovatelných robotů.

Pro rychlejší vzájemnou komunikaci mezi lektory a pedagogy byla zakoupena internetová doména plab.cz, na které jsou umísťovány v elektronické podobě výukové materiály.

Informace o akreditaci kurzů a udržitelnosti projektu v rubrice Počítačové laboratoře.

Výukový program: 14 kurzů DV PP akreditovaných na MŠMT.

Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ      Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy ZŠ  Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy ZŠ                     Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování pro pedagogy ZŠ                                                                                                   Programování se zaměřením na robotiku s využitím bezdrátových technologií pro pedagogy ZŠ                                                                                                        Obnovitelné zdroje   energie i s využitím robotů pro pedagogy ZŠ                        Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy SŠ       Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie pro pedagogy SŠ  Vizuální programování se zaměřením na robotiku pro pedagogy SŠ                     Vizuální programování se zaměřením na robotiku, sběr dat a vyhodnocování pro pedagogy SŠ                                                                                                Programování se zaměřením na robotiku s využitím bezdrátových technologií pro pedagogy SŠ                                                                                                                   Programování se   zaměřením na robotiku s využitím jazyka C pro pedagogy SŠ Programování se   zaměřením na robotiku s využitím jazyka Java pro pedagogy SŠ Obnovitelné zdroje   energie i s využitím robotů pro pedagogy SŠ

Počítačové laboratoře

„Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů“ (reg.č. CZ.1.07/1. 3.12/04.0006)

 

Napsat komentář