Obnovitelné zdroje energie i s využitím robotů pro pedagogy SŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

V průběhu kurzu budou účastníkům představeny možnosti tří vybraných stavebnic – Fisher Technik Oeco Tech, FisherTechnik Hydro Cell Kit a LEGO Renewable Energies, které obsahují komponenty specializované na oblast obnovitelných zdrojů energie. Mezi základní komponenty, které budou použity při stavbě modelů, patří například vodní turbína, větrná turbína, fotovoltaický článek, akumulátor pro úschovu elektrické energie, palivový článek, měřič energie, elektromotor a další komponenty.

V rámci kurzu budou vysvětleny a sestaveny základní mechanické, elektrické i robotické modely, které demonstrují principy získávání energie z různých obnovitelných zdrojů, převod získané energie na mechanickou práci, výroba elektrické energie, měření a logování množství vytvořené energie, její uchovávání a opětovné využití. Modely je možno modifikovat podle představ jednotlivých účastníků.

V rámci úrovně pro pedagogy SŠ budou vytvářeny i robotické modely, které je možno programovat. U účastníků kurzu nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka. Případné programování je řešeno pomocí intuitivních nástrojů vizuálního programování, jehož základy budou účastníkům kurzu vysvětleny v rámci kurzu.

Tento kurz může být vhodným doplňkem kurzu „Podpora pro praktickou výuku matematiky, fyziky a geometrie“, který je určen především pro pedagogy s aprobací matematika, fyzika, environmentální výchova a kteří by ve své výuce rádi využili možnost modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a robotů.

Rozsah kurzu: 7 hodin

Obsah:

  • Modely stavebnice FisherTechnik (Vysvětlení principů a způsobů využití základních OZE komponent stavebnice Fisher Technik Oeco Tech a FisherTechnik Hydro Cell Kit. Stavba modelů zaměřených na převod větrné nebo vodní energie na mechanickou práci, převod větrné nebo vodní energie na elektrickou energii, využití fotovoltaického článku pro výrobu elektrické energie, sériové a paralelní zapojení více článků, využití elektromotoru, model automobilu na solární pohon, využití palivového článku pro úschovu energie, převod energie palivového článku na elektrickou energii a další modely.)
  • Modely stavebnice LEGO Renewable Energies (Vysvětlení principů a způsobů využití základních komponent OZE komponent stavebnice LEGO Renewable Energies. Stavba modelu zaměřeného na převod větrné energie na elektrickou energii, měření rychlosti větru, převod mechanické práce na elektrickou energii (ruční generátor), převod sluneční (světelné) energie na elektrickou energii, úschova vyrobené elektrické energie, měření elektrického napětí, proudu, výkonu a množství energie, logování měřených hodnot, ztráty při přeměnách energie, určování účinnosti různých světelných zdrojů, automatické optimální nastavení polohy fotovoltaického článku podle polohy světelného zdroje a další.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D., Veselý Petr, Ing.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 3 100,-

Termín konání: 17. 6. 2017 8:00–15:00 (kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků). Při minimálním počtu 4 účastníků možná individuální domluva na termínu konání.

Přihláška