Fiktivní firmy pro 50+

Fiktivní firmy pro 50+ (reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00015)

Hlavním cílem projektu Fiktivní firmy pro 50+ je zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání (DV) vedoucího ke zvýšení zaměstnanosti nebo k samostatnému podnikání osob využitím fiktivní firmy (cvičné firmy, firmy nanečisto).

Projekt slouží třem cílovým skupinám

Osoby ve věku 50 a více let

Osoby ve věku 50 a více let nebo osoby (libovolného věku) pečující o osoby blízké mají příležitost zdarma naučit se podnikat a zkusit podnikat nanečisto. IRER pro zájemce přichystal dva kurzy. První „kurz 2012“ již začal 24.11.2012 a stále běží. Druhý „kurz 2013“ začal 16.11.2013. Oba kurzy skončí v září 2014.

14 lekcí prvního kurzu Firma nanečisto proběhlo o sobotách vždy od 13 do 16:30 hod. od 24.11.2012 do 16.3.2012 v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice v budově EA:

Slavnostní seminář – 15.lekce se konal na radnici města Pardubic v historickém sále, kde absolventi kurzu Firma nanečisto obdrželi osvědčení, dne 27.3.2013.

Kurz 2012 běží dál. Frekventanti si mohou domlouvat s lektory konzultace. V červnu a červenci 2013 se konaly expertní konzultační semináře. Na podzim 2013 se frekventanti účastnili veletrhů fiktivních firem v zahraničí. Na Slovensku v Bratislavě 26.-28.11.2013, v Německu v Ulmu 3.-4.12.2013.

První tři informativní schůzky pro zájemce o vzdělávací kurzy proběhly na Úřadu práce v Pardubicích a na pobočce ÚP v Chrudimi takto

  • ve čtvrtek 11.10.2012 v 8 hodin v Chrudimi, více…
  • v pondělí 15.10.2012 v 8:30 v Pardubicích, více…
  • v pondělí 15.10.2012 ve 13 hodin v Chrudimi.

Účast na informativních schůzkách na Úřadu práce nebyla podmínkou pro přihlášení se na kurzy.

Leták adresovaný „lidem nad 50“, aby využili zdarma výukové kurzy a zkusili si „nanečisto“ podnikat, je zde. Můžete si stáhnout též plakát.

Poslechněte si záznam rozhovoru koordinátora projektu s redaktorem v Českém rozhlasu, nebo klikněte na jeho zveřejnění na stránkách Českého rozhlasu Pardubice. Můžete si poslechnout, co absolventi Českému rozhlasu řekli na slavnostním semináři prvního kurzu (kurzu 2012) dne 27.3.2013 .

Chcete více informací? Bez obav si o ně mailem řekněte na firmy50@irer.cz nebo volejte 466 036 677. Sledujte příspěvky v rubrice Firmy50, pište k nim komentáře. Sledujte nás a pište nám taky na facebooku. Diskutujte na www.firmananecisto.cz.

K přihlašení se do kurzů Firma nanečisto pro 50+ sloužil také náš webový přihlašovací formulář.

Seznam účastníků prvního „kurzu 2012“ byl zveřejněn 4.11.2012 v příspěvku Firma nanečisto – seznam přijatých uchazečů. Tento seznam „kurzu 2012“ je od 1.1.2013 uzavřený (dalším zájemcům).

Seznam účastníků druhého „kurzu 2013“ byl poprvé zveřejněn 5.11.2012 a je průběžně aktualizován. Seznam je v příspěvku Firma nanečisto – seznam přihlášených do kurzu 2013.

Přihlášky podané po naplnění kapacity prvního kurzu (kurzu 2012) byly zpracovány způsobem popsaným v příspěvku Potvrzení o přijetí a v příspěvku Seznam přijatých uchazečů.

14 lekcí druhého kurzu Firma nanečisto proběhlo o sobotách vždy od 13 do 16:30 hod. od 16.11.2013 do 1.3.2014 v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice v budově EA (Fakulta ekonomická a správní – FES). Bylo to celkem 14 lekcí každou sobotu vyjma dvou sobot v druhé polovině prosince. Slavnostní 15. lekce a seminář proběhl 26.3.2014.

Kurz 2013 končí v září 2014. Frekventanti si do té doby mohou domlouvat s lektory konzultace. Mimo jiné se v květnu a červnu 2014 konaly expertní konzultační semináře.

Vysoké školy a úřady práce

Výstupy projektu Fiktivní firmy pro 50+ (metodika a další) budou poskytnuty též odborníkům vysokých škol a úřadů práce, aby je využili v procesu dlouhodobého celoživotního vzdělávání (DV). První seminář pro odborníky VŠ a ÚP proběhl 10.4.2013.

Nejen pro odborníky z VŠ a ÚP se v Pardubicích konal 7.10.2013 mezinárodní odborný seminář o zkušenostech s projektem.

Ve dnech 14. a 15.5.2014 proběhlo v Pardubicích setkání aktérů mezinárodní tematické sítě pro sdílení zkušeností z dlouhodobého vzdělávání.

Ve dnech 30. a 31.5.2014 se konala v Pardubicích mezinárodní konference bilancující výsledky projektu FF50+. Bilancování výsledků pokračovalo na závěrečné dvoudenní mezinárodní konferenci na zámku Červený Hrádek 12. a 13.9.2014.

28.8.2014 IRER na Úřadu práce v Pardubicích pořádal seminář, kde odborníci na DV obdrželi další informace, zejména metodiku DV 50+.

Osoby využívající služeb portálu

Osoby (nejlépe ve věku 50 a více let, není podmínkou) zabývající se problematikou dalšího dlouhodobého vzdělávání (DV), se zájmem o využití fiktivních firem v procesu DV, mohou sdílet své zkušenosti jako členové tematické sítě na portálu.

Podmínkou vstupu účastníka do tematické sítě je registrace a vyplnění ankety na portálu. Po vyplnění ankety dostane účastník (osoba využívající služeb portálu) ke stažení metodiku DV popisující mj. využití fiktivních firem v DV osob starších 50 let. Více v příspěvku Sdílení zkušeností.


Projekt Fiktivní firmy pro 50+ realizuje v Pardubickém regionu Institut rozvoje evropského regionu, o.p.s (IRER), v Ústeckém kraji Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS) Praha a Most. V Pardubicích s námi spolupracují odborníci z Univerzity Pardubice a Úřadu práce.

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Napsat komentář