Chemie je barevná

Termín konání: 19. listopadu 2015

Seminář akreditován MŠMT pod č. j. MSMT – 42515/2013-1-912 Vzdělávání pedagogů ZŠ a nižších gymnázií pro badatelskou činnost žáků v chemie

Zaměření semináře: jednoduché chemické experimenty z různých oblastí chemie, spojovacím článkem experimentů je barevná změna.

Teoretická část: seznámení s metodikami chemie – postup a výsledek experimentů a spojitost s fyzikálními a chemickými zákonitostmi i s jevy každodenního života. Praktická část: aktivní zapojení účastníků do provádění experimentů.

Lektor: Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

Místo konání: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94,        Pardubice

Kurzovné: Kč 790,-

Přihláška zde.

Přihlášky očekáváme do 15.11.2015.

Počet účastníků: min. 12, max. 15