Brána vědě/ní otevřená II (BRAVO II)

2 robot ferrofluid OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt Brána vědě/ní otevřená (BRAVO II) CZ.1.07/2.3.00/45.0013, ve kterém byl Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. (IRER) partnerem Univerzity Pardubice, skončil k 30.6.2015. IRER realizoval sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy a výzkumu od března 2014 do června 2015:

  • Semináře programování a algoritmizace pro pedagogy ZŠ a SŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAzaměřené na programování a algoritmizaci za pomoci robotické stavebnice Lego nebo Fischer. Na úvod semináře lektoři, akademičtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, představí stavebnici a vizuální programovací prostředí a následně jednotlivé základní komponenty s využitím demonstračních příkladů.

Uskutečnily se 4 semináře, dva se stavebnicí Fischer: 12.12.2014 (foto), 22.5.2015 (foto) a dva se stavebnicí Lego: 27.3.2015 (foto), 29.5.2015 (foto).

Semináře se setkaly s velkým zájmem pedagogů a IRER bude v jejich realizaci pokračovat i v příštím školním roce 2015/2016.

  •  Semináře chemie pro pedagogy ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií

učitelé chÚčastníkům semináře byly představeny metodiky určené k praktické výuce chemie na základních školách a víceletých gymnáziích pro věkovou skupinu 11 – 15 let, tzn. postup a výsledek každého experimentu a jeho spojitost s fyzikálními a chemickými zákonitostmi i s jevy každodenního života. Následně byli pedagogové aktivně zapojeni do praktického provádění vybraných metodik – experimentů: Redukce na vlastní oči, Pyroforické železo – železo, které jiskří, Skrytá chemie vody – tvrdost vody, Skrytá chemie vody – stanovení dusičnanů, Fluorescence chlorofylu pokojových rostlin, Kvašení od neolitu, Prdopeč, DNA žampionů, Oživení magnetické tekutiny – Ferrofluid, Izolace a důkaz škrobu, Solná lampa, Amyláza ve slinách, Píšeme acylpyrinem, Liebenova haloformová reakce, Hořící písmo, Galvanické pomědění, Rozdělení směsi, Jak se stříbří vánoční ozdoby, Utajená zpráva, Vitamín C. Autory metodik a lektory jsou akademičtí pracovníci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

IRER uspořádal 4 semináře chemie: 21.11.2014 v Náchodě na ZŠ T.G.M. (foto), 10.12.2014 v Pardubicích na ZŠ Studánka (foto), 23.2.2015 v Hradci Králové na ZŠ Habrmanova (foto), V Moravské Třebové na ZŠ Kostelní náměstí (foto).

Pro velký zájem pedagogů bude IRER pokračovat v realizaci seminářů chemie i nadále.

  •  Laboratorní dny chemie pro žáky

OLYMPUS DIGITAL CAMERALaboratorní dny chemie jsou určeny pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a tercií a kvart víceletých gymnázií. Na každé škole proběhnou vždy dva laboratorní dny, kdy se žáci věnují celý den badatelské činnosti formou chemických experimentů. Děti pracují ve skupinách po šesti až osmi žácích, aktivně se zapojují do provádění pokusů a v práci postupují podle laboratorních listů. V jejich úsilí jim pomáhají odborní mentoři – akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické a studenti doktorandského studia této fakulty. Výsledky experimentů si žáci zapisují do pracovních listů.

V tomto školním roce IRER realizoval 14 laboratorních dnů na 7 školách:

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, 16. a 17. října 2014 (foto),

ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích, 24. a 26. listopadu 2014 (foto),

ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka, 3. a 4. prosince 2014 (foto),

ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1, 9. a 11. února 2015 (foto),

ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, 10. a 11. března 2014 (foto),

ZŠ Letohrad, Komenského 269, 12. a 14. května 2015 (foto),

Gymnázium a SOŠ Jilemnice, 8. a 9. června 2015 (foto).

I ve školním roce 2015/2016 budeme s laboratorními dny chemie jezdit za žáky ZŠ a nižších stupňů gymnázií.

  • Kontaktní vzdělávací semináře a workshopy

IRER realizoval 2 workshopy a 1 vzdělávací seminář s názvem „Jak podpořit zájem žáků ZŠ/SŠ o nové poznatky a komunikovat výsledky VaV mladé generaci“, které byly určeny pro akademické a odborné pracovníky Univerzity Pardubice a pedagogy ZŠ a SŠ. První workshop se konal 23. června 2014 na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích (program, fotogalerie), druhý workshop od 4. do 8. srpna 2014 na Malé Skále (program, fotogalerie) a populárně-naučný seminář od 18. do 20. června 2015 v Ostravě (program, fotogalerie).

IRER se jako partner Univerzity Pardubice podílel také na přípravě a realizaci:

  • Vědecko-technického jarmarku v červnu 2014 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích (program, fotogalerie), v červnu 2015 na třídě Míru v Pardubicích (program, fotogalerie)
  • Noci mladých výzkumníků na zámku v Pardubicích v dubnu 2015 (program, fotogalerie).

opvk_logo_color

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *