Prezentace IRER o laboratorních dnech chemie na Workshopu SCIAP 2014

Ve středu 11. června 2014 se IRER zúčastnil v Praze ve vile Lanna celodenního nesoutěžního setkání popularizátorů vědy, workshopu SCIAP (SCIence APproach), který pořádá Středisko společných činností Akademie věd České republiky.  Ředitelka IRER Ing. arch. Iva Svobodová vystoupila s příspěvkem o laboratorních dnech chemie, které IRER pořádal v rámci projektu „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“. Cílem setkání jsou prezentace neziskových organizací, muzeí, hvězdáren, škol ad. o tom jak popularizovat vědu, jak oslovit děti, žáky a studenty a vyvolat jejich zájem o technické a přírodovědné předměty, výměna zkušeností a informací popularizátorů vědy, navázání spolupráce a načerpání nových nápadů a námětů pro další práci. Více zde.

Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech

aIMG_2663Chemie na letních dětských táborech

Během prázdnin navštívil IRER 8 letních dětských táborů s čtyřhodinovým zábavně poznávacím programem plným chemických pokusů nazvaným Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech, který je jednou z aktivit projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v  Pardubickém kraji, CZ.1.07/1.1.00/44.0012.  (Celý článek …)

Udržitelnost projektu Trojlístek pro rok 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA19. černa 2014 v laboratoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prováděli chemické pokusy žáci ze Základní školy Letohrad, Komenského náměstí. Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, CZ.1.07/1.1.00/26.0044. Malí chemici pod vedením akademických pracovníků Ing. Bc. Dagmar Holubcové a Ing. Patrika Paříka, Ph.D. indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, dozvěděli se jaká je chemická příčina kyselosti a zásaditosti, jak je definovaná škála pH, (Celý článek …) 

Projekt BRAVO II

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. je jedním z partnerů Univerzity Pardubice při realizaci projektu „Brána vědě/ní otevřená“ (BRAVO II.),  reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt realizujeme od března 2014 do června 2015 a je zaměřen na zlepšení odborné přípravy pracovníků ve školství, na prohloubení zájmu žáků zejména o technické a přírodovědné obory, na rozvoj práce s nadanými žáky a popularizaci výsledů vědy a techniky pro společnost. (Celý článek …)

Animace – nabídka kurzů pro pedagogy nejen výtvarné výchovy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInstitut rozvoje evropských regionů, o.p.s., nabízí již potřetí od června 5 akreditovaných kurzů pro pedagogy.

Cílem kurzů je rozšíření nabídky možností výuky na školách o metodu galerijní animace, což je zážitková metoda výuky podporující kreativitu.

Kurzy budou probíhat o sobotách v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích a v klubu D29 v Pardubicích. (Celý článek …)

Nabídka kurzů algoritmizace a vizuálního programování

Od května 2014 nabízí Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER) opět sérii 14ti kurzů algoritmizace a vizuálního programování pro pedagogy v Pardubickém kraji.

Výukové materiály pro tyto kurzy vznikly v rámci řešení projektu „Počítačové laboratoře bez tajemství“, které realizoval IRER spolu s partnerem Univerzitou Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky v letech 2011 až 2012.

Kurzy jsou akreditovány MŠMT pro oblast DV PP. (Celý článek …)

Udržitelnost projektu Počítačové laboratoře pro rok 2013

Dne 6. listopadu 2013 se zúčastnilo 9 pedagogů z Pardubického kraje dvou seminářů pořádaných Institutem rozvoje evropských regionů, o.p.s. a Univerzitou Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky. Seminář proběhl v prostorách Univerzity Pardubice. S nabídkou těchto seminářů bylo osloveno 17 středních a základních škol v Pardubickém kraji. (Celý článek …)

Kurzy IT pro firmy

IRER spolu s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice nabízí kurzy se zaměřením na IT.

Termíny jsou přístupné na: (bude doplněno) Jedná se o pátky a soboty. V případě zájmu o jiné termíny, se pokusíme nabídku přizpůsobit Vašim požadavkům.

Kurz ECDL je dlouhodobý, zde budeme domlouvat se zájemci kurz individuálně. (Celý článek …)

Projekt Trojlístek – Semináře chemie v Teplicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe dnech 18. – 20. října 2013 zorganizoval Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. dva semináře chemie pro pedagogy základních škol a nižších tříd gymnázií. Semináře se uskutečnily na Základní škole Buzulucká v Teplicích v Čechách. Byly zaměřeny hlavně na seznámení účastníků s 40ti metodikami chemických pokusů, které vznikly a byly odzkoušeny pilotně na 20 školách v rámci realizace projektu „Trojlístek – podpora výuky bilologie, přírodopisu, fyziky a chemie pro žáky od 11 do 15 let“. Lektory byly Ing. Patrik Pařík, Ph.D., Ing. et Bc. Dagmar Holubcová, Ing. Petr Bělina, Ph.D. opvk_logo_color