Animace

Animace

Název projektu: Animace – nová výuková metoda pro školy
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.03/01.0026 , OP VK
Doba realizace: 2009 – 2010
Realizátor projektu: Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
Partneři projektu: Východočeská galerie v Pardubicích

Cílem projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení vzdělávacího programu, který přinese cílové skupině pedagogičtí pracovníci osvojení inovativní výukové metody, která podporuje rozvoj kreativního myšlení, mezioborové vazby s environmentálními prvky, program dále rozvíjí komunikační schopnosti a zručnost.

Projekt přispívá k plnění požadavku zavádění nových výukových metod do škol. Zvyšuje konkurenceschopnost pedagogických pracovníků.

Součástí realizace projektu i zapojení druhé cílové skupiny žáci škol do procesu přijetí nové výukové metody.

Cílové skupiny si budou osvojovat schopnost nových pohledů na svět prostřednictvím animace, především animace umění, které patří mezi zážitkové pedagogické metody. Projekt má napomoci i změně přístupu osob k umění a jeho přijetí, jako přirozené součásti života.

Lektory v pilotním kurzu budou zkušení galerijní pedagogové a umělci s pedagogickými zkušenostmi.

Více o projektu v rubrice Animace.

Animace

Animace – nová výuková metoda pro školy (reg.č. projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026)

 

Napsat komentář